За различните хора понятието успех крие различен смисъл. Това се обуславя от индивидуалната ценностна система, където критериите, по които се определя, носят отпечатък от цялостната личностна нагласа, от възпитанието, от социално-битовата, обществената среда, от емоционалната и рационализираната обосновка. За едни това е кариера, за други семейно щастие, за трети материално благополучие, за други академично или политическо признание и престиж…
 
Хейръм У. Смит в книгата „Десетте закона на успеха“ дава своя трактовка по темата. Ето и неговите „правила.
 
„Контролирайте живота си, както контролирате времето си“.
 
„Вашите ръководни ценности са основата на личния ви успех и реализация.”
 
„Вие изпитвате вътрешен покой, когато ежедневните ви дейности отразяват съкровените ви ценности.”
 
„За да постигнете каквато и да е значима цел, трябва да напуснете зоната си на удобство.“
 
„Системното ежедневно планиране ви осигурява повече време и увеличава съсредоточаването.“
 
„Поведението ви е отражение на това, в което наистина вярвате.“
 
„Вие задоволявате потребностите си, когато убежденията ви съответстват на действителността.“
 
„Отрицателното поведение се преодолява чрез промяна на погрешните убеждения.“
 
„Самоуважението ви трябва да дойде отвътре.“
„Колкото повече давате, толкова повече имате.“
 
Дали ще се съгласим с него е въпрос отново на избор…Защото контролът върху собствения ни живот, върху нашата съдба е великолепното нещо, което не може никой да ни отнеме. И то се нарича вътрешен мир.