Едмънд Борн който понастоящем живее във Флорида и Калифорния, е психолог и психотерапевт, специализирал се в областта на тревожността и тревожните разстройства. Предлага телефонни консултации за хора с панически пристъпи, фобии и други подобни проблеми. Стажът му като терапевт е дългогодишен. Автор е на седем книги – всичките посветени на тревожността и тревожните разстройства. Една от тези книги е „Наръчник за работа с тревожността и фобиите“. Преводът на български е дело на Ангелин Мичев и е част от априлските предложения на издателство “Изток-Запад”.
 
В съвременния свят почти всеки изпитва тревожност повече или по-малко. Много чести явления са паническите атаки или фобиите, с които се сблъсква човекът ежедневно. Полезна информация как да бъдат овладени тези процеси е именно „Наръчник за работа с тревожността и фобиите“. Неговият автор – Едмънд Борн, разглежда същността на тревожността и очертава целия спектър на нейните проявления: от умерената, почти дифузна тревожност през паническите пристъпи до натрапливостите и специфичните фобии, които може да възпрепятстват сериозно живота и функционирането на човека в различни области. Разкрити са  психичните и физиологичните процеси при страдащите от тревожни разстройства, характеровите черти, генетичните предразположености, когнитивните нагласи, както и всички обстоятелства и фактори, които обуславят патологичните нива на тревожността. Проявленията на този феномен са толкова разнообразни, ето защо и подходът за преодоляването му е комплексен, обхватен, холистичен. Стратегиите за работа обхващат много нива – тяло, поведение, чувства, мисли, междуличностни отношения, самоуважение и духовност – и са обособени в раздели, някои от които са: физическа активност, хранене, работа с чувствата, грешни вярвания, вътрешен монолог, релаксация, медитация, лекарствена терапия, личен смисъл и т.н. Съдържанието на книгата предлага богата информация по темата и възможните  терапевтични подходи.
 
Наръчникът е предназначен и за терапевти, и за пациенти (изключение прави само разделът за лекарствата, които изискват лекарско предписание, който за пациентите е просто информативен). За терапевтите той е обобщено и обогатяващо помагало, за пациентите полезен справочник. Всеки, който се съмнява, че страда от повишена тревожност или тревожно разстройство, има възможност да провери това с тест. С него може да оцени също нивото на тревожността си и да конкретизира „диагнозата“ си. В книгата са включени много помощни тестове, сред които е и въпросникът, който помага за подреждането на жизнените приоритети и открояването на целите и смисъла в собствения живот. Има и конкретни упражнения, насоки за подбор на стратегии според индивидуалните потребности. Наръчникът дава възможност за самостоятелна работа и е пригоден за самопомощ (като се изключат, разбира се, най-тежките случаи, изискващи психиатрично лечение).
 
Откъси от „Наръчник за работа с тревожността и фобиите“ от д-р Едмънд Борн
 
Ако страдате от някое тревожно разстройство, вероятно се интересувате какви са причините за проблема ви. Може би си задавате въпроси, като: „Защо получавам панически пристъпи? Унаследил ли съм ги, или са последица от начина, по който съм отгледан? Какви са причините за развитието на фобии? Защо се страхувам от нещо, което знам, че не е опасно? Какво поражда обсесиите и компулсиите?
 
Симптомите на тревожните разстройства често изглеждат ирационални и необясними: съвсем естествено е да се запитаме „Защо?“ Но преди да разгледаме подробно различните причини за тревожните разстройства, нека внесем две общи пояснения, които трябва да се имат предвид. Първо, познаването на причините за тревожните разстройства ще ви помогне да разберете как те се развиват, но не ви е необходимо, за да преодолеете своя конкретен проблем. Ефективността на представените в този наръчник разнообразни стратегии за превъзмогване на тревожните разстройства – като релаксация, физическа активност, терапевтично излагане, промяна на вътрешния монолог и погрешните убеждения или работа с чувствата – не зависи от познаването на причините в тяхната основа. Колкото и интересна да е информацията в тази глава, тя съвсем не е онова, което ще ви „излекува“. Второ, пазете се от идеята, че има една първопричина или един тип причини за кое да е от тревожните разстройства. Независимо дали си имате работа с панически пристъпи, социална фобия, генерализирана тревожност, или обсесивно-компулсивно разстройство, приемете, че не съществува единствена причина, която, бъде ли премахната, проблемът ще изчезне. Тревожните разстройства се предизвикват от разнообразни причини на множество различни нива: наследственост, биологични процеси, семейна среда и начин на отглеждане и възпитание, обуславяне, настоящи стресори, вътрешен монолог и система от лични убеждения, способност за изразяване на чувствата и т.н. Главите в тази книга съответстват на различните нива, на които можете да постигнете разбиране за причините за тревожните разстройства и работите за възстановяване от тях.”
……………………………………………………………………………………………………
“Накратко, идеята, че вашите специфични затруднения са само физиологично или само психологично нарушение, пренебрегва факта, че биологичните и социалните фактори си взаимодействат. Биологичните нарушения може да са „подготвени“ от стрес или психологични фактори; психологичните проблеми на свой ред може да са повлияни от вродени биологични нарушения. Просто не е възможно с категоричност да се определи кое е първопричината или т.нар. коренна причина. В този ред на мисли, един всеобхватен подход за възстановяване от паника, фобии или тревожност не може да се ограничи до изолираното третиране на физиологични или психологични причини. За пълното и трайно възстановяване е необходимо прилагането на цял набор от стратегии за въздействие на няколко различни нива – биологично, поведенческо, емоционално, мисловно, междуличностно и дори духовно. Именно този многоизмерен подход е предмет на следващата глава.
 
Причините за тревожните разстройства варират не само според нивото, на което възникват, но и според времевия период, в който оказват своето действие. Има предразполагащи причини, които от раждането или от детството ви подготвят за развиването на паника или тревожност по-късно. Има и настоящи или краткосрочни причини – обстоятелства, които катализират началото на, да кажем, паническите пристъпи или агорафобията. А има и поддържащи причини – фактори в настоящите ви начин на живот, нагласи и поведение, които поддържат тревожните разстройства след като вече са се развили. В останалата част от тази глава са разгледани в повече подробности и трите типа причини. Включен е и раздел за биологичните причини, който ще ви запознае с някои от популярните хипотези за връзката между физиологичните дисбаланси в мозъка и паническите пристъпи и тревожносттта.”
 
Допълнителна информация за работата на Борн в сферата на тревожните разстройства може да се открие на интернет адрес www.helpforanxiety.com.