Димо Райков е автор на сборници с разкази “Стълба от камък”, “Мигът на невестулката” “Кестени от Париж”, на повестта Жребият”, на романите “Писма до мъртвия брат”, “Пансионът”, “Реката на смъртта или разказ за генезиса на една омраза”, “Франция, разреши  да те обичаме”, на уникалния триптих за Града на Светлината – “Париж, моя Париж”, “BG емигрант в Париж”, “55 тайни на Париж”. Най новата му  творба “Анхедония” е един дълбок поклон към родното градче Малко Търново, към предците, към бащините завети, към паметта на майката, към приютилия го …Париж.
Това е:
Археология на спомена,
Носталгия по родното,
Хората, които осмислят живота,
Ежедневието, като път към израстването,
Дъждът, който пречиства,
Обичта към родителите,
Новото начало в Париж или неговите “подаръци”,
Изкуството да се радваш, дори когато боли,
Яче (Яна) стълбът на семейството или гласът на паметта.
Защото без памет сме обречени. Спомняйки си ние продължаваме напред.