Фьодор Достоевски е роден в Москва, Русия през 1821 г.  Известния руски писател и публицист е дал на света „Престъпление и наказание“ , „Бесове“, „Братя Карамазови“ „Идиот“ и други. В неговото творчество се повдигат темите за човешкото съществуване. Образите, които той създава, са крайни и вечно търсещи отговори на екзистенциалните въпроси, които ги мъчат.  В книгите му са описани най-нисшите човешки качества. Достоевски пише така добре, че може да накара и най-невинния си читател да изпита вина.
В романа „Идиот“ се разказва за Мишкин, който е погрешно разбран от хората. Защо е погрешно разбран? Не заради друго, освен добрината и наивността, които карат човека отсреща да си мисли, че на главния герой му липсва интелигентност. В центъра на събитията е поставен Мишкин, около него се въртят всички конфликти, желания, страсти или егоизма на светското общество.
 
Повдигнатите от Достоевски теми са актуални и до днес. Лепването на етикети е проблем, който влияе на облика на обществото, в което живеем. Тази тенденция ни пречи да опознаем човека отсреща. Не сме ли ние идиоти, когато дадем определението „идиот“, без да се замислим? В забързан свят, като днешния е нормално да нямаме време да помислим. От друга страна е безумно лесно да даваме незаслужени определения на хората около нас. Тази книга е ценна и ще продължи да бъде такава, защото служи като огледало за читателите. Всъщност повечето книги на руския автор, действат именно по този начин. Показват нашата същност, без цензура и филтри в Instagram.
Книгата е вдъхновила създаването на множество филми и пиеси. А от цитатите долу ще разбереш защо.
  • „Атеизмът е произлязъл от самия римски католицизъм.
  • „Красотата ще спаси света.
  • „Папата е заграбил земята, земния престол и е хванал меча; оттогава всичко така си върви, само че към меча са прибавили лъжа, лукавство, измама, фанатизъм, суеверие, злодейство, играли са си с най светите, най -чистите, най – простодушните, най – пламенните чувства на народа, всичко, всичко са разменяли за пари, за мизерната земна власт .“
  • „Римският католицизъм е по-лош дори от самия атеизъм. „
  • „Римският католицизъм не е даже вяра а истинско продължение на Западната Римска империя. „
  • „Социализмът, както и неговият брат атеизмът,е произлязъл от отчаянието, като противопоставяне на западния католицизъм в морален смисъл, за да замести изгубената морална власт на религията, за да утоли духовната жажда на възжаднялото човечество и да го спаси не с Христа, а пак с насилие.”
Снимката е взета от:cross.bg