Написана в директен и достъпен стил, книгата „Клиентът е царят, а аз съм слугата“ е  определена от издателите като „висш курс по бизнес ценностите, стратегията и изпълнението ѝ“. Защото в предлаганата от „Бард“ колекция от писма и изказвания на Джеф Безос (уникални и удивително оригинални годишни писма до акционерите, плюс много речи и интервюта), читателите ще надникнат в неговото минало,  в работата му, в еволюцията на идеите му, ще разберат как е стигнал до успеха си. Обхващаща теми, свързани с бизнеса и взаимоотношенията му с обществеността (от иновациите и отдадеността на клиентите до климатичните промени и космическото пространство), творбата предлага рядък поглед към мирогледа на Безос и очертаващото се бъдещето.
 
Важността на манталитета „Ден Първи“. Защо „всичко е в дългосрочното мислене“ ? Какво наистина означава да си обсебен от клиентите? Как да започнете нов бизнес и да създадете органичен ръст във вече преуспяваща компания? Защо бизнес културата е императив? Как готовността за неуспех е свързана с иновациите? На какво ни научи пандемията Covid-19? … Всичко това във “философията” събрана в „Клиентът е царят, а аз съм слугата“.