Ако представител на извънземна цивилизация пристигне на Земята, той вероятно ще се опита да си обясни историята на живота посредством геоложката еволюция на планетата. Точно това е направил астробиологът Луис Дартнел. Резултатът е поразителен – на преден план излизат взаимовръзки, които инак са напълно невидими.
 
Когато говорим за историята на човечеството, обикновено се фокусираме върху великите водачи, популационните фактори и съдбовните войни.
 
Каква роля е играла Земята в тези процеси? Флуктуациите (варирания, колебания) в орбитата на нашата планета са причина за климатични промени, които са ни принудили да преминем от номадски живот към земеделие. Планинският терен е причина за развитието на демокрацията в Гърция. Атмосферната циркулация е предначертала пътя на географските открития, на колонизацията и търговията. Дори и днес електоралните нагласи в югоизточната част на САЩ следват закономерности, свързани с отложени преди 75 милиона години седименти от отдавна изчезнало море. Където и да погледнем, ще видим дълбокия отпечатък на планетата върху еволюцията на човека.
 
От култивирането на първите растения до основаването на съвременните държави „Начала“ от Луис Дартнел разкрива неподозираните влияния на Земята върху човешките цивилизации.
 
Книгата е гид за едно смайващо пътешествие, който хваща читателя здраво за ръката още с първите страници на изложението и няма да му позволи да си тръгне, докато не посети забележителни места и не научи удивителни факти.
 
Откъс от „Начала“ от Луис Дартнел, издателство „Изток – Запад“
 
“Защо светът е такъв, какъвто е?
Поставям този въпрос не в спекулативен философски смисъл, не се питам защо сме тук или нещо от този род. За мен това е дълбок научен въпрос: Какви са силите, оформили облика на света, очертанията на континентите и океаните, на планините и пустините? Как процесите, протичащи в недрата на нашата планета и в заобикалящия ни Космос, са се отразили върху възникването и развитието на нашия вид, на историята на човешките общества и на цивилизациите от миналото? Може ли да се каже, че самата Земя е едно от главните действащи лица, оставили отпечатък върху лика на човека – герой със свои характер и отличителни черти, с променливи настроения и капризи?
 
Искам да разбера как Земята ни е създала. Разбира се, всеки от нас е създаден от нея, както и всичко живо около нас. Водата в тялото ни някога е била част от реката Нил, от мусонните дъждове в Индия, носела се е из Тихия океан. Въглеродът в органичните съединения, съставящи клетките ни, е уловен от атмосферата благодарение на растенията, с които се храним. Солта в потта и сълзите ни, калцият в костите ни и желязото в кръвта ни са продукт на ерозията в скалите, изграждащи земната кора. Сярата в белтъците, изграждащи косата и мускулите ни, е продукт на вулканични изригвания.
 
Земята ни е осигурила също и суровини, които извличаме, обработваме и съчетаваме, изграждайки сечива и машини – от грубо оформените брадви от началото на каменната епоха до днешните компютри и смартфони.
 
Геоложките сили на нашата планета са направлявали еволюцията ни в Източна Африка, превръщайки ни в човекоподобна маймуна, отличаваща се с неповторима интелигентност, комуникативни умения и находчивост, докато изменчивият климат на планетата ни е позволил да мигрираме във всички посоки, превръщайки се в най-широко разпространения животински вид на Земята. Други мащабни планетарни процеси и събития са създали области с различен терен и климат, влияещи върху възникването и развитието на цивилизациите от миналото. Някои от влиянията на планетата върху нас са привидно незначителни, други – с дълбоки последици. Ще видим, че трайното захлаждане и засушаване на климата на Земята е причината повечето от нас да хапват сутрин препечена филийка или зърнена закуска, ще разберем как сблъсъкът на два континента е превърнал Средиземноморието в средоточие на различни култури, как климатичните пояси в Евразия са наложили фундаментално различаващи се стилове на живот, формирали историята на различни народи в продължение на хилядолетия.
 
Днес все повече се тревожим за въздействието на човека върху природната среда. Човешката популация с времето е достигнала немислима численост, консумирайки все повече материални и енергийни ресурси. Homo sapiens е изместил природата и вече е доминираща сила. Изграждаме градове и пътища, преграждаме реки, прокопаваме мини. Всичко това има дълбоки и трайни последици, преобразява облика на Земята, променя глобалния климат и причинява измирания на животински видове. Според учените последната геоложка епоха трябва да бъде наречена „антропоцен“, или „новата ера на човека“, за да бъде отчетена доминацията ни над природните процеси, протичащи на планетата. В качеството си на биологичен вид обаче ние все още сме неразривно свързани с нашата планета и нейната история се е отразила върху облика ни също както нашите дейности са оставили видими белези върху природния свят. Ето защо, за да разберем истински своята собствена история, трябва да проучим биографията на самата Земя – пейзажите, атмосферната циркулация и климатичните зони, тектониката на плочите и промените на климата в далечното минало. В тази книга ще разберем какво е сторила околната среда с нас.”