На 14 септември в 19:00 ч. на страницата на Colibri Books във Facebook  ще се състои една задочна, но не по-малко вълнуваща среща с изтъкнатия словенски писател Драго Янчар. Повод за нея е българското издание на сборника “Ученикът на Джойс” в превод на проф. Людмил Димитров, който също ще се включи в срещата.
 
Изтънчени елиптични разкази, събрани в книгата, доказват, че сме осъдени от историята на повтарящи се събития. Едновременно с това, тяхното постоянно повтаряне, е единственият начин да ги усвоим и преодолеем. Сборникът не оставя никакво съмнение колко крехък е човекът под напора на политическите, историческите или етническите конфликти.
 
Драго Янчар (р. 1948 г.) е белетрист, драматург и есеист, един от най-изявените и превеждани съвременни словенски писатели. Откроява се с оригиналната модернистична проза, със свободомислието и с яркия си публицистичен стил. Вниманието му е фокусирано върху битието на човека, подвластен както на неконтролируемите и необясними механизми на историята, така и на собствената си природа. В края на миналия век се ориентира към по-интимни проблеми, съдбовни за живота на отделната личност. За да обрисува човешката участ в хаотичния обективен свят, нерядко се позовава на историята. Сред множеството обществени, политически и културни явления и процеси, предмет на неговите есета, се откроява темата за ролята на интелектуалците в днешния свят.
 
Драго Янчар е лауреат на редица авторитетни литературни награди, между които словенската „Франце Прешерн“ (1993), Европейската награда за най-добър кратък разказ (1994), Хердеровата награда за литература (2003), „Жан Амери“ за есеистика (2007).