Скот Галоуей е професор по маркетинг в Училището по бизнес „Стърн“ на Нюйоркския университет и  предприемач. През 2012 г. е обявен от „Поетс&Куантс“ за най-добрия професор по бизнес в света. Основал е девет компании, в това число „Профет“, „Ред Инвелъп“ и „Ел 2“. Автор на бестселъра „The Four: скритата ДНК на „Епъл“, „Амазон“, „Фейсбук“ и „Гугъл“ ( Изток-Запад,  2018). Влиза в управителните съвети на „Ню Йорк Таймс Къмпани“, „Ърбан Аутфитърс“ и Училището по бизнес „Хаас“ на Калифорнийския университет „Бъркли“. Неговите подкасти „Проф Джи“ и „Пайвът“, блогът „Без милост/Без злонамереност“ и каналът „Проф Джи Ютюб“ са с милионен обхват. През 2020 г. „Адуийк“ обявява „Пайвът“ за бизнес подкаст на годината. През 2019 г. Галоуей основава „Секшън4“, онлайн образователна платформа за работещи професионалисти, където преподава бизнес стратегия: section4.com. Издателство “Изток -Запад” предлага на българския читател „Посткорона“.
 
Пандемията от Ковид-19 превърна домовете в офиси, изолира хората един от друг и увеличи разделението помежду им – между богати и бедни, леви и десни, носещи и мразещи маските. Докато някои компании просперират – технологични, за онлайн търговия, доставки, – други – в ресторантьорството, хотелиерството, туризма – водят борба за оцеляване. Пандемията изправи бизнеса пред невиждани досега предизвикателства. Тя разкри дълбоката  пропаст между хората, между държавите.
 
Книгата „Посткорона“  разкрива, че случващото се не толкова носи промяна, колкото ускорява вече протичащи тенденции. Колкото по-дълбока и разрушителна е кризата, толкова по-големи са и възможностите. С чувство за хумор и задълбочено познаване на пазарните механизми на XXI век Скот Галоуей разкрива здравите основи, на които трябва да бъде поставен един бизнес, за да успее днес. Той показва защо технологичните гиганти „Амазон“, „Гугъл“, „Епъл“ и „Фейсбук“ увеличават доминантната си позиция. Авторът сочи и пътя, по който трябва да се поеме, за да има просперитет.
 
Откъси от „Посткорона“ от  Скот Галоуей
 
“Бизнесът не действа във вакуум, така че аз свързвам темата за бизнеса с по-голямата тема за нашето общество. Посветил съм цяла една глава на висшето образование, тъй като съм убеден, че то е на ръба на трансформативна промяна. Пиша за начините, по които пандемията разкри и ускори по-обхватните тенденции в нашата култура и политика, за това – защо вярвам, че пораждането на промени, предприети в името на капитализма, подкопа капиталистическата система, както и за това – какво можем да направим в това отношение. Това е криза, обхванала целия свят, и въпреки че моите примери и анализ имат своите корени в американската действителност, то аз се надявам, че изводите ще имат значение и за читателите от други страни.
 
Започвам с две тези. Първо, пандемията ще въздейства най-продължително като ускорител. Макар че ще предизвика някои промени и ще измени направлението в някои тенденции, главният ефект от пандемията се състои в това, че тя ускори съществуващата обществена динамика. Второ, всяка криза крие възможности; колкото по-голяма и по-разрушителна е кризата, толкова по-големи са възможностите. Първата точка обаче прави оптимизма ми по втората по-умерен  – много от тенденциите, които пандемията ускорява, влияят негативно и отслабват способността ни да се възстановим и преуспеем в един посткоронен свят.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Този сюжет – десетилетията за седмици – се разиграва в повечето области и аспекти на живота. Електронната търговия започна да пуска корени през 2000 г. Оттогава делът на електронната търговия в търговията на дребно нараства приблизително с 1% всяка година. В началото на 2020 г. приблизително 16% от търговията на дребно бе извършвана по дигитален път. Осем седмици след като пандемията достигна САЩ (март до средата на април) това число скочи до 27%… и не пада. За осем седмици регистрирахме десетилетен ръст в електронната търговия.
 
Вземете който и да е тренд – в обществото, в бизнеса или в личен план – и го превъртете бързо напред за 10 години. Дори и вашата фирма все още да не е там, потребителското поведение и пазарът сега са в точката от този тренд през 2030 г. – положителен или не. Ако фирмата ви е имала лош балансов отчет, сега той е несъстоятелен. Ако сте в търговията на дребно със стоки от първа необходимост, стоките ви са по-крайно необходими от когато и да било. Ако сте в търговията със стоки и услуги на лукса, вие сте по-предпочитан от когато и да било. Ако в личния си живот сте се карали с партньора си, разправиите ви са по-тежки. Добрите взаимоотношения имат сега още десет години история и добра воля.
 
Десетилетия наред фирмите инвестираха милиони долари в оборудване за виртуални срещи, надявайки се да съкратят разстоянията. Университетите възприемаха с неохота технически средства, включително и „Черна дъска“, в началото на 90-те години на XX век, за да са (един вид) в крак с външния свят. Комуникационните компании пускаха многобройни реклами на тема виртуални семейни вечери, визитации на лекари от другия край на страната и студенти, учещи се при най-добрите преподаватели на света, без да напускат родния си град.
 
И десетилетия наред не се случваше нищо особено. Видеоконферентни системи, струващи много милиони долари, не работеха, а факултетите се съпротивляваха на всякаква техника, по-сложна от маркери за бяла дъска или „Пауър Пойнт“. „Фейстайм“ и „Скайп“ навлязоха в личната ни комуникация, но не достигнаха критична маса.
 
После в рамките на седмици животът ни премина онлайн и бизнесът стана дистанционен. Всяка делова среща стана виртуална, всеки учител се превърна във възпитател онлайн, а обществените мероприятия се прехвърлиха на екрана. На пазара инвеститорите калибрираха стойността на сриващите се фирми въз основа не на следващите седмици или години, а на предположения за позицията на фирмата през 2030 г.”