Колектив О3 Books  издава по повод Деня на освобождението на България – 3 март книга, в която са представени  кратки вдъхновяващи истории за революционери, възрожденци участвали в подготовката и осъществяването на борбата за свободна българска държава. Всички тези герои са посветили живота си на Отечеството  чрез движенията за новобългарска култура и просвета, за църковна независимост и за национално освобождение. В началото е направен кратък обзор на руско-турската освободителна война, която финализира борбата за независима държава. Подчертано е, че освобождението на България, не е “еднократен акт, а е резултат от сложните и дългогодишни геополитически процеси, неистовите усилия на българския интелектуален и революционен елит и военната намеса на Руската империя.”
 
Съставителите на малката, но ценна книжка призовават “да знаем и помним. Защото славните моменти в нашето минало трябва да бъдат съхранявани и разказвани на идните поколения.”