80 обекта, над 200 снимки и стари картички, 7 периода. Те “говорят” в книгата на Здравко Петров – „Исторически маршрути София“. В синтезирания пътеводител за архитектурния образ на столицата присъстват „историите и легендите, свързани със знакови сгради и личности…, с непознати фасади и съдбите зад тях“. Разделен условно на две части – „Софийски домове“ и „Софийски „дворци““, разказът тръгва от римското градоустройство на Улпия Сердика, преминава през промените след Освобождението през 1878 г. и достига до съвременността. Тоест историческият маршрут обхваща – Античност, Средновековие, Отоманска епоха, Период на Александър I, Период на Фердинанд, Период на Борис III, Социалистически период. Те свидетелстват за различните стилове, за многообразното културно наследство, за дейността на известни повече или по-малко архитекти (български и чуждестранни), градоначалници, фамилии и личности, дали облика на София. Книгата е богата на факти (обекти, години, биографии, съдби…), илюстрирана с картички (от личната колекция на Здравко Петров), с фотографии, дело на самия автор. Те превеждат читателя през лабиринт от имена, събития, обекти, исторически политико-икономически и художествени акценти. Кратките експозета за емблематичните: Храм-паметник „Св. Александър Невски“, Руската църква, Ректоратът на Софийския университет, Народният театър, Паметникът на Васил Левски, Дворецът…“съжителстват“ с тези, които са по-малко популярни за широката аудитория, например „Домът на Киро Стефанов“ на ул. „Париж“1“, в който Николай Лазаров е „комбинирал похвати от различни епохи – гирлянди и листата на ар нуво и сециона, редом до балконите с балюстри и членението (делението) фасадата с пиластри, напомнящи за Ренесанса и барока.“ Поемайки по софийските улици, следвайки историческите маршрути на Здравко Петров, всеки може да се сдобие с ново познание или да направи свое архитектурно откритие, с което разказът да продължи…