Лучия Джованини е автор на книгите: “Освободи живота си”, “Толкова различен живот”, преведени и на български. От анотацията на нейна най-новата  книга – “Заслужавам най-доброто” научаваме, че тя е “всепризнат експерт по консултативна психология, невролингвистично програмиране и невросемантика, член на Американската асоциация по психология”,”специалист е по техниките на медитация”  и “обучава в нестинарство, преподава духовен и трансформационен коучинг, работа с дъха”. “По време на честите си пътувания в Азия, Африка, Латинска Америка и Океания се е учила от духовни водачи, предали й уникални техники и методи за себепознание, често пазени в тайна. Затова и работата й се отличава с особена синергия между традиционна психология, мотивационни практики и древни ритуали, а семинарите й са посещавани от хиляди хора по целия свят. През 1999 г. създава асоциацията BlessYou!, която се занимава с личностно и социално осъзнаване; заедно със съпруга й Николà са основатели на Свободния университет по еволютивно израстване, признат от Международния институт по невросемантика, и на Италианския институт по невросемантика.”
 
Структурирана в седем глави, от които  уводна, една с “инструкции за употреба”, 4 с “ядрото” на проблематиката,  заключителна, с благодарности и библиография, книгата “Заслужавам най-доброто” поставя въпроси, подсказва решения, възможни  отговори, предлага своеобразни тестове за самооценка.  40-те лекции стъпка по стъпка разгадават тайните формули на човешкото битие и пътя към щастието, към хармоничното и осмислено съществувание. Защото “вирусът на изобилието” препраща към откриване на собствения “аз”, на другите, на смисъла. Защото направили първата стъпка – избора да бъдем “щастливи независимо от обстоятелствата или ситуациите”, ние сме свободни да осъществим промяната.
Просто трябва да “се научим да течем като река. Някой ще утоли жаждата си от реката, друг ще поседне на бреговете, трети ще се изкъпе, ще има и такъв, който ще се изплюе в нея. Но реката продължава да си тече…” А това означава да следваме Мечтите си…