Мирзакарим Норбеков твърди, че искаме ли да си възстановим зрението си и да виждаме без очила трябва да се променят навикът и начинът ни на живот. Според него, ако човек всеки ден насочва вниманието си към болния орган, влага положителни емоции и следи резултата, механизмът на оздравяване се включва. Болестта е като лош навик, придобит от разума по „настояване на душата и тялото“. Това предполага лечение по посока на отстраняване на причините за заболяването и активно участие на пациента във възстановителния процес. Накратко – източното учение на суфизма е адаптирано към днешния човек. Според Норбеков трябва да се използват три основни ключа – сила на волята, душа и разум. Обединяването им насочва към действия, разделени на етапи. Първият е кратък, два-три дни. Нарича се „задействане на зрението“. Веднага след това идва вторият — възстановяване на зрението. Този етап е съвсем индивидуален за всекиго. За 2 диоптъра или по-малко — 8 дни. За 8 дни зрението се възстановява и на 9-ия се минава към третия етап — адаптиране към нормално зрение.
 
Системата на Норбеков включва древноизточни техники за възстановяване на зрението, както и придобиването на умения за оздравяване на цялостния организъм на човека. Тренировките, които предлага обхващат упражнения за отпускане, специфични техники за очите – „поглед нагоре-надолу“, „махало“, „циферблат“, „пеперуда“, „осморка“, психологическа „настройка“, „ставна гимнастика“, типови масажи, начини на дишане…
 
Подробна информация за нетрадиционната методология може да се почерпи от книгата на Мирзакарим Норбеков – „Опитът на един глупак, стигнал до прозрението как да се избавим от очилата“ и на сайта https://norbekov.bg/20-kursove/71-uchebno-ozdravitelen-seminar-i-vo-nivo, където се предлагат онлайн курсове.