В Китайския културен център в София бе представен сборникът „Въведение в съвременната китайската драматургия“ на издателство „Български бестселър“, 2020 г.. Съставител и редактор на книгата е проф. д-р Калина Стефанова. Нейна е и встъпителната студия „За граховите зърна от джоба на съдбата в театъра на живота и живота на театъра”.
 
Проф. д-р Калина Стефанова е носител на званията Visiting Distinguished Professor на Факултета по изкуства на Университета на Ухан, който е най-старият университет в Китай. Тя е и Distingusihed Researcher на Chinese Arts Criticism Foundation при Университета на Ухан ,съставител и съавтор на 13 книги за театър. Има публикации на 25 езика в 28 страни. Съставител е и на първото пространно представяне на българския театър на английски език в две части “Съвременен български театър”. Изнасяла е лекции и е водила семинари по театрална критика, Източноевропейски и световен театър и в Южна Корея, Китай (Пекин и в други университети в Ухан), Чили, Канада, Япония, Русия, Хърватска, Турция, Холандия, Сингапур, ЮАР (в още 4 университета), Малта, Португалия, Словения. В продължение на два мандата проф. д-р Стефанова е вицепрезидент на Международната асоциация на театралните критици (2001-2006) и директор симпозиуми на Асоциацията за два мандата (2006-2010).
 
Изящният том като книга I от „Въведение в съвременната китайската драматургия“ включва „Буря“ и „Чайна“ от доайените на китайския театър на XXвек Цао Ю и Лао Шъ. Тези китайски пиеси, публикувани за първи път на български език, поставят началото на библиотека „Виж Китай“. В нея ще бъдат включени творби, който ще представят китайската история, икономика и култура.
 
Според Цао Ю: „Човек има такава нужда да бъде разбран, а в същото време е толкова трудно да бъде разбран! Няма писател, който би се осмелил да заяви, че в творбите си е изяснил човешката природа“. Настоящият том чрез предговора, чрез текстовете на водещи китайски театроведи, чрез снимковия материал, чрез драматургичната сюжетна и стилистична специфика на избраните пиеси се опитва да се доближи до разгадаването на именно тази материя – същността, света и съдбата на индивида.