Живеем в тревожна съвременност. Търсим правилни посоки, просветление и отговори. Жадуваме за сигурност, спокойствие, щастие и успех. Дейл Карнеги е определян като „онова, което днес наричаме движение за човешки потенциал“. Запознаването с неговите идеи е възможност да придобием по-голяма увереност като човешки същества, които могат да се разбират по-добре по- между си, постигайки индивидуална удовлетвореност и обществен прогрес.
 
Ето принципите на Дейл Карнеги изложени в Приложение Б от книгата „Прегърни промяната в името на успеха“,  ИК „Колибри“, 2021 г. :
 
 1. Не критикувай, не заклеймявай, не се оплаквай.
 2. Възхищавай се от околните честно и искрено.
 3. Породи у човека насреща силна позитивна реакция.
 4. Проявявай искрен интерес към околните.
 5. Усмихвай се.
 6. Помни, че името на човека за него е най-сладкият звук на всеки език.
 7. Бъди добър слушател. Насърчавай другите да говорят за себе си.
 8. Говори с оглед на интересите на човека насреща.
 9. Накарай другият човек да се почувства важен – и го направи искрено.
 10. За да постигнеш най-доброто в спор, избегни го.
 11. Покажи респект към мнението на другия човек. никога не му казвай, че греши.
 12. Ако ти си в грешка, бързо си го признай и наблегни на това.
 13. Започни с дружелюбен маниер.
 14. Накарай другият човек мигом да каже „да“.
 15. Остави другият човек да остане с чувството, че идеята е негова.
 16. Опитай се искрено да видиш нещата от гледна точка на другия човек.
 17. Проявявай съпричастност към идеите и желанията на другия.
 18. Апелирай към висши и благородни мотиви.
 19. Вкарай драматургия в идеите си.
 20. Хвърли предизвикателство.
 21. Започни с похвала и искрено възхищение.
 22. Привличай индиректно вниманието към грешките на хората.
 23. Говори за собствените си грешки, преди да критикуваш другия.
25.Задавай въпроси, вместо да изричаш преки команди.
 1. Позволи на другия човек да запази достойнство.
27.Хвали и най-малкото подобрение.Не пести похвалите.
 1. Създавай на човека насреща добра репутация, която той да се старае да заслужи.
 2. Използвай насърчения. Изкарай дефекта лесен за коригиране.
 3. Накарай другия на драго сърце да изпълни предложението ти.
 4. Пречупи навика да се тревожиш, преди той да пречупи теб.
 5. Поддържай се зает.
 6. Не се тръшкай за дреболии.
 7. Използвай закона за средните стойности, за да прогониш тревогите.
35.Сътрудничи си с неизбежното.
 1. Реши точно колко безпокойство си заслужава даден въпрос и не му отделяй повече.
 2. Не се тревожи за миналото.
 3. Култивирай умствена настройка, която ще ти донесе покой и щастие.
 4. Изпълни съзнанието си с мисли за душевен мир, кураж, здраве и надежда.
 5. Никога не се опитвай да си върнеш на враговете си.
 6. Очаквай неблагодарност.
 7. Мисли за предимствата в живота си, не за бедите.
 8. Не имитирай другите.
 9. Опитай се да се възползваш от загубите си.
 10. Създай щастие за околните.