Има най-различни книги, практики, терапии за взаимопомощ и усъвършенстване. Те са ни необходими, защото в нашия забързан делник, в глобалният свят, в който живеем, с неговите проблеми и предизвикателства, все повече имаме нужда от отговори на въпросите: какво правим тук на Земята, как да живеем, накъде отиваме? Опит да даде свое тълкование на видимите и невидимите дилеми пред съвременника е книгата на Лиз Бурбо – „Слушай своето тяло. Твоя най-голям приятел на земята.“. Издателство „Еnthusiast ни предлага преработено и допълнено издание на личните прозрения на авторката, „посветила живота си на стремежа да преодолява собствените си ограничения и да споделя своите открития с широката публика“.
Над 40 години Бурбо изследва процесите, които биха помогнали на индивида да открие себе си, скритите си сили и заложби, да се освободи от страховете си и да поеме по пътя на един здравословен, пълноценен и хармоничен живот. Канадската писателка структурира творбата си в пет части, като всяка от тях извежда един конкретен духовен казус, разделен на отделни проблематични моменти от усещанията, възприятията и взаимоотношенията на индивида от/с околните, средата, собствената си личност. Те са своеобразно вслушване във великите закони на битието, в гласа на духовното, емоционалното, физическото тяло, в триъгълника на живота – „аз съм с другите, другите са с мен, аз съм със себе си“. Практическите въпроси и съвети към всяка глава, пък са лакмусът – тест, който проверява осъзнатата ни отговорност към нас самите и към света, в който живеем. Защото ние имаме съзнание, подсъзнание, свръхсъзнание, което определя нашите отговорности и задължения, а те са подчинени на закона за причината и следствието. Доколко пък нашето его и гордост ще наклонят везните към доброто и злото, доколко нашите страхове, вини и хипотетични господари ще регулират емоциите ни, ще ни разболяват или окрилят зависи от ежеминутните избори, които правим, тук , сега, в бъдеще. А научени да приемаме собствените си граници, своята човешка природа, ние по-лесно ще приемем несъвършенствата на заобикалящия ни свят и ще сме подготвени да съградим неговото обновление.
Така, чрез различни примери, практически съвети, теоретични обосновки, Лиз Бурбо обобщава основната си теза – човек сам е отговорен за своите действия, за своите избори, за собствената си съдба, уповавайки се на две основополагащи истини – Обичта и Вярата. А това неминуемо води до вътрешен мир, духовност и  просперитет.
„ИСТИНСКАТА СИГУРНОСТ Е СПОКОЙНОТО СЪЗНАНИЕ, ПРОИЗЛИЗАЩО ОТ МИСЪЛТА И ФАКТА, ЧЕ НЯМА ОТ КАКВО ДА СЕ СТРАХУВАШ“.
„Слушай своето тяло“ – най-голямото училище по личностно развитие в Канада, с работни ателиета в над 20 страни, е вече достъпно и за изкушения български читател, поискал да бъде себе си.