Луиз Хей, авторът на международния бестселър “Излекувай живота си”, е лектор и учител с над 50 милиона продадени книги в цял свят. Повече от двадесет и пет години, тя помага на хората от цял свят да откриват и да прилагат пълния потенциал на своите съзидателни сили за личностно израстване и самоизцеление. Създател е на издателска компания „Hay House“, чиято основна идея е да разпространява и популяризира книги, видео клипове и разкази представящи силата на позитивното мислене и непобедимата човешка воля. Издадените разработки разглеждат живота от няколко различни ъгъла, включващи, както философската гледна точка, така и социологията, астрологията, неинформираността относно приема на видовете храни, заобикалящата ни околна среда, дори бизнеса и образованието, но най-вече човешката психология и алтернативната медицина като най-съществената удивителна в живота.
 
Ето част от нейните твърдения, които в днешния объркан съвременен свят биха ни вдъхнали оптимизъм, увереност и надежда. Защото ,за да сме полезни на другите, първо трябва приемем себе си и правото си да бъдем здрави, обичани, щастливи.
 
„Моят ум създава моите преживявания. Няма ограничения пред мен за способността ми да създавам добро в живота си.“
„Приемам всичките си емоции, но избирам да не тъна в тях.“
„Страхът и тъгата са само мисли, а мислите могат да се променят.“
„Умът ми е ясен и не е тревожен.“
„Разрешавам си да изпитвам спокойствие и приемам съвършенството в живота си.“
„Владея емоциите си и духовното си израстване.“
„ Аз съм в безопасност във Вселената и целият живот ме обича и ме подкрепя.“
„Имам силата, мощта и познанието да се справя с всичко в живота си.“
„Желая да продължа напред с лекота.“
„Вече не укорявам себе си, умът ми е спокоен.“
„Поемам отговорността за живота си. Аз съм свободен.“
„Аз съм в безопасност по всяко време. Любовта ме обкръжава и защитава.“
„Освобождавам се от нуждата да бъда незаслужаващ. Аз заслужавам най-доброто в живота и позволявам на себе си да го приема.“
„Благославям всяка ситуация с любов и знам, че всичко ще се развие по най-добрия възможен начин.
„Уважавам себе си. Аз съм защитен и напътстван от Божественото.“
 
Източник: „Съвременни чудеса“, Луиз Хей и приятели, Изд. „МОНТ“