Римският папа Свети Мартин (649-653г.) защитавал истинското църковно учение от лъжеучението на монотелитите. Той свикал  поместен събор в Рим, на който ереста била осъдена, а еретиците предадени на анатема .Император Констанс, който покровителствал еретиците, обвинил папа Мартин в предателство. След като претърпял много оскърбления и лишения (бил съден  в Цариград като политически престъпник), папа Мартин бил изпратен на заточение в Херсон Таврически (Крит), където след две години починал. До края на живота си останал непоколебим изповедник на православното учение.
 
Източник: „Енциклопедия първа“. Български светци.Именици. Народен календар.“ ИК „Труд“,2020