Хрисант, след като прочел Евангелието и Книга на Апостолските дарения, приел християнството. Това не се понравило на баща му  и той оженил сина си за езичницата Дария. Хрисант поучил Дария  и тя приела неговата вяра.  След смъртта на бащата  двамата свободно изповядвали своята религия. Заради вярата си били измъчвани и накрая убити.