„Пролетта дойде отново/и донесе на света/Възкресение Христово, /слънце, птички и цветя./Бият радостно камбани/в градове и във села/и отекват разлюляни/над гори, нивя, поля./И зове ни тази песен/да си подадем ръце/да речем „Христос възкресе“,/ да се чукнем със яйце, /та да бъдем живи, здрави/с бодри,румени лица, и всеблагий Бог да славим/с чисти мисли и сърца,/че прострял е Той десница/ и закриля всеки час/всяка птичка и тревица,/ мене, тебе,нас.“
„Великден“ Елисавета Багряна