Vhod.Expert предоставя безплатни ресурси на домоуправителите и на собствениците, които се занимават с етажната собственост. Този портал дава решения и напътствия за Само-Управление на сградата, в която живеете, без излишните външни фирми или ангажираността със сложни таблици и комуникации.
 
 
Основно предимство на този портал е яснотата свързана с наличността на касата на входа, която може да се проверява по всяко време, както и достъпност до информация за какво се изразходват събраните средства. Други предимства са яснота по отношение на определяне на таксите към всеки апартамент, достъпът до информация за заплатилите съседи, както и незаплатилите такива и готови отчети за всяко действие свързано с приход и разход към касата на входа.
 
Защо този портал е истинско удобство?
 
Не само в новите сгради, но и в по-старите такива въпроса с управлението на входа и назначаването на домоуправител – съсед или пък Професионален домоуправител е свързано с много главоболия.
 
Професионалния управител е външна организация и е възможно да не приеме така присърце ангажименти свързани с неизправност по входовете, планови или други ремонти. Така всичко се проточва във времето и често се извършва изключително бавно. Изплащането на сметките по режийните разходи на входа се бави поради забавяне в събиране на таксите от живущите, ремонтите се бавят, решенията се вземат трудно и така се оформя един порочен кръг от неизпълнение на нужните действия и грижата за етажната собственост. Всичкото това прави живущите все по-недоволни от управлението на етажната собственост и ги прави неангажирани със заплащането на месечните такси за входа, в който живеят.
В днешно време никой от съседите във входа не желае да поеме такава отговорност, защото това е свързано с доста време по организиране и изчисление на такси, по уведомление на съседите за взети решения, организиране на събрания преди и след взимането на всяко решение, постоянното събиране на такси и други отговорности. Все по-трудно се заема някой от съседите с такъв ангажимент, защото няма това време да пише таблици, да отбелязва всеки съсед кога е дал своята такса, да изготвя и принтира протоколи и ред подобни излишни отговорности, които са свързани не само с време, но и доста работа на компютър. Vhod.Expert ще Ви даде решение на изключително голяма част от тези ангажименти, като дава готови решения и автоматизация на всички тези процеси. С този портал се ангажират всички съседи еднакво да участват във всички дейности свързани с управлението на етажната собственост.
 
Vhod.Expert  прави събирането на таксите по-лесно от всякога, чрез електронно създаване на абонатен номер на всеки апартамент във входа и така всеки може да плаща таксите си към етажната собственост на каса на Изипей, системата Ипей, чрез електронно банкиране и др..
 
Освен, че се отразяват всички плащания направени на каса или онлайн, вноски се разпределят по индивидуалната партида на собственика автоматично. По този начин се избягват грешките и при наличието на неизряден платец, могат да се оформят документи за предявяване на събирането им по съдебен ред. Това доста улеснява и опростява ангажиментите на всички живущи, откъдето и следва, че остава време за вземане на важните решения по облагородяване на етажната собственост.
 
Възползвайте се и Вие от една лесна и достъпна дигитална услуга за управление на Вашия вход! С нея всеки един от Вас може да бъде домоуправител на сградата, в която живее, без това да Ви ангажира излишно.