Всеки човек е отделна, индивидуална личност. Той име задължения, отговорности, но и права, които трябва да се зачитат и уважават.
 
На 28 януари Европа отбелязва Деня за защита на личните данни. На тази дата през 1981 година европейските държави се присъединят към Конвенция No 108 на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни.
2011 година отбеляза 30-та годишнина на Конвенция 108 и направи сериозна заявка за всеобхватна реформа на европейската правна рамка в областта на защитата на личните данни и неприкосновеността. 2012 година регламентира конкретното формулиране на новите европейски стандарти. Това предполага: свобода от излишна административна и финансова тежест,  още по-големи гаранции за сигурност и защита,   реално упражняването на гражданските права и същевременно възможност за  свободния пренос да информация.