Co-learning Lab е ежемесечно онлайн събитие на BIE Network – отворено неформално пространство за споделяне, учене и обмен на идеи по различни теми. Мрежата се стреми да фокусира върху ролята на мениджърите в сектора на изкуствата и култура като посредници в контекста на глобализация, интернационализация и глобална миграция.
 
Февруарското издание 2021 г. с модератор проф. д-р Лидия Върбанова от НАТФИЗ – лабораторната сесия за съвместно обучение на BIE Network на тема: “Управление на околната среда в творческите индустрии: проблеми и тенденции”, акцентира върху силата на изкуството и творците да допринесат за глобалните предизвикателства в областта на околната среда и да станат част от решенията, както на местно, така и на глобално ниво. Засегнатите въпроси – как могат да се свържат изкуствата и творчеството с управленски действия и инструменти за постигане на екологичен баланс и зелена планета – борба с пластмасовите отпадъци, климатичните промени, въглеродните емисии, замърсяването на въздуха и океаните и много други, са изключително актуални за съвременния свят. Политиките за опазване на околната среда, образователните практики, създаването на мрежи и партньорствата и необходимостта от развитие на предприемачески начин на мислене за устойчивост са ценен споделен опит между 15-те участници – учени , експерти, изследователи и мениджъри в културата от 10 държави (Мексико, Германия, Канада, Ирландия, Гърция, Мозамбик, САЩ, Бразилия и други).
 
Така сесията за съвместно обучение се превръща в чудесен начин за установяване на нови контакти с професионалисти от различни краища на света. Разглеждане на темите на лаборатории и присъединяване към тях може да се осъществи на: https://managingculture.net/calls/.
 
Лабораториите ще бъдат Zoom конференции и регистрираните участници ще получат връзката преди съответното излъчване.