Някога в Ирландия живял фермер на име Джак. Беден, хитър и много остроумен, той бил известен с това, че често крадял от имуществото и реколката на съселяните си.
Веднъж обаче селянкте го подгонили и започнали да линчуват. Явил се Дяволът, дошъл, за да вземе душат на Джак.
Хитрият ирландец му предложил сделка, в която да се подиграят на селяните като за тази цел Дяволът трябва да се превърне в монета и с нея Джак да заплати откраднатото.
Така и станало. Дяволът се превърнал в момента, но вместо да я даде на съселяните си, Джак я прибрал в джоба си, където имало сребърни кръстчета. Те омаломощили силите на Дявола, който се молел да бъде освободен.
В замяна Джак поискал една година живот. Дяволът се съгласил.
Раните на фермерът минали и той се възстановил след линчуването.
Минала една година. Дяволът дошъл да вземе душата му.
С хитрост и ловкост, Джак успял да го убеди, че е по-добре да си набере вкусни плодове от ябълковото дърво до тях, преди да го “вземе” със себе си. Дяволът се качил на дървото и докато се усети, Джак издълбал кръст в кората му.
Молил се отново Дяволът да бъде спасен, но Джак поискал в замяна 10 години живот.
Минали тези 10 години и малко след това Джак умрял. Заради кражбите, лъжите и измамния му характер Господ не го пуснал в Небесното кралство.
Когато почукал на вратите на Ада, Дяволът се уплашил и хлопнал вратата под носа му.
Дал му само един въглен, който Джак да носи и да осветява пътя си в тъмнината – “света” между световете.
За да не изгори дланта му, Джак издълбал една ряпа и поставил въглена в нея.
С времето ряпата е заменена с тиква, типична за сезона, в който се чества Хелуин. А тиквеният фенер, известен като Свещения Джак, се превръща с основен атрибут на празника – символ на бродещите души в нощта срещу 1-ви ноември.