Ежедневно се сблъскваме със ситуации, които поставят на изпитание индивидуалните ни философски, морални, нравствени, интимни възприятия, действия, наклонности, вярвания, представи, избори, реални или илюзорни потребности. Обсебени от материалното, често игнорираме духовните измерения на заобикалящия ни свят, законите на Вселената.
 
Съществува хипотеза, че човек е съвкупност от вибрации на частици, молекули, органи, клетки. За отделният индивид те могат да са различни. Показателите се определят от комплексни фактори – състояние на организма, навиците, хигиената, околната среда, качество на храната, на мислите, чувствата и т.н. Резултати от тестове разпределят вибрациите в диапазона: над 0 и до 2.7 Hz; нисши – от 2,7 и до 9,7 Hz; ниски – повече от 9,7 и до 26 Hz; високи – повече от 26 и до 56 Hz; висши – повече от 56 и до 115 Hz; най-висши – повече от 115 и до 205 Hz . При човек, който е в хармония и душевен мир със себе си и заобикалящия го свят тялото е здраво и вибрационното му излъчване е светло. Честотата на вибрациите рязко намалява при изява на отрицателни емоции: страх, гняв,омраза,т.е. целия диапазон от лоши мисли и чувства. Това води до поредица от негативни събития и ситуации, до физически и душевни проблеми. При пълноценен живот, изпълнен с любов, красота и щастие, тялото е по-здраво, а общото звучене на вибрационните честоти е по-хармонично и ориентирано към високата скала. Тогава индивидът е по-свободен, способен е да разгърне талантите си, да подобри потенциала и благосъстоянието си.
„Човек трябва да приема света такъв, какъвто е, да живее с любов към хората, животните, природата, родната планета, да насочва дейността си и мислите си (да, мислите са материални) за творене – точно това е ключът към здравето и успеха“ – обобщава Олег Никитин.
 
Според Бойка Николас, писател, испанист, треньор по личностно израстване, три основни думи – благодаря, обичам и прощавам, трябва да се превърнат в ежедневен начин на живот на всеки човек. Тя определя и следните показатели – трептенето на здравото тяло е между 68 и 78 MHz, а при 55 MHz започват хроничните заболявания. Същевременно всяка негативна мисъл понижава вибрациите на човек с 15 MHz. Много хора живеят с 52 MHz. при което страдат от хронична умора, а при 42 MHz се развиват ракови заболявания. Бойка Николас е убедена, че високата честота на трептене унищожава болестните клетки с ниска честота на трептене. Проявата на обич е полезна, защото любовта има най- високи степени на вибрация – 528 MHz.