Естер Хикс е американска писателка и лектор. Заедно със съпруга си Джери Хикс, тя създава книги за учението на Абрахам, представящо Закона на привличането и механизмите, по които той действа. В „Учението за въплъщение на желанията в живота“ са представени техники, които визуализират това действие. Ако човек насочи вниманието си към конкретен обект се задейства вибрация в него, която активира Закона за привличането. Това може де се осъществи за около 17 секунди. Следващият процес предполага наличието на мисли сходни с първоначалната, което от своя страна прави вибрациите по-ясни. Ако съсредоточаването продължи 68 секунди енергията ще се усили и ще изтласка резултат, проявяващ се в действителността. При периодично връщане към конкретна мисъл, задържайки вниманието си около 68 секунди (в рамките на часове или дни), представената идея ще се превърне в доминираща и по този начин ще се прояви като реална реализация. Учението има няколко опорни стълбове. Самите мисли привличат аналогична действителност. Тоест получава се това, което се мисли, независимо дали се иска или не. Човешките мисли и емоции се идентифицират с вибрации, на които отговаря така наречения Закон на привличането им. Когато самите вибрации наберат достатъчно сила, те ще се проявят като реалност, защото мислите и резултатът са във „вибрационна кореспонденция и съответствие“. Така е възможно да се постигне овладяване на Вселенските закони, които управляват времево-пространствена реалност. Оттук пък може да се осъществи живот в съответствие с представата на човека, какво е най-добро за самия него и да се проправи път към лично житейско благополучие. Защото:
 
„Не е твоя работа да определяш как ще се случат нещата, които искаш. Това е работа на Вселената. Твоята работа е просто да ги поискаш. И да си уверен в искането си.“
 
„Ако искаш нещо много силно и ако силно вярваш, че ще дойде в живота ти, Вселената ще ти го изпрати.“
 
„Ти си този, който решава какъв живот искаш да живееш. И Вселената ще ти го даде – ще ти изпрати хората, местата и събитията, за да начертае живота, който си поискал за себе си.“
 
„За да промениш нещата в живота си, мисли за това какви искаш да бъдат, а не за това какви са.“
 
„Когато приемеш, че мисията ти е да си щастлив, ще се фокусираш върху нещата, които ти носят радост, а не върху тези, които не те карат да се чувстваш добре. Резултатът от това да се фокусираш само върху мисли, които те карат да се чувстваш добре, е, че създаваш за себе си живот, изпълнен с щастие и радост. Живот, изпълнен с всичко, което желаеш…“