От 03.06.2020 г. стартира Първи онлайн танцов семинар за български народни хора. Той ще включва 4 части, всяка от които с продължителност от 1час и 30 минути. Предвижда се изучаване на 2 хора от 2 различни етнографски области и запознаване с типични обичаи и ритуали от съответните 2 области. Обученията ще се преподават от професионален хореограф, с дългогодишен опит, а фолклорните теми ще бъдат представени от специалист- етнолог от БАН. Разказът ще бъде подкрепен с интересни и автентични видео и аудио материали от съответните региони. Водещи на семинара ще бъдат Александър Трендафилов – организатор, ръководител и главен хореограф в клуб за народни танци и хора “От Извора”, професионален танцьор и доц. д-р Веселка Тончева – етномузиколог в Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН.
 
Семинарът ще се провежда един път седмично – всяка сряда от 18:30 ч. до 20:00ч.
Пакетна такса за 1 човек: 29лв. (за всичките 4 онлайн урока)
Такса за участие само в 1 избрана част: 12 лв. (само за 1 онлайн урок).
 
Излъчването ще бъде на живо в затворена фейсбук страница. Всяка част от семинара ще има своя самостоятелна затворена фейсбук страница. Който желае, след края на всяка част, в рамките на 10 мин., с цел по-правилно и стилно усвояване на преподадените хора, може да заповяда в организираната видео среща в платформата ZOOM. Тук, преподавателят – хореограф ще може да отговори на възникналите въпроси. В края на онлайн танцовото обучение, всеки участник ще получи сертификат за успешно завършен първи онлайн танцов семинар “От Извора”, както и музиките на всяко едно от научените хора.
 
Цялата програма може да се види на : https://bit.ly/3cWXe9f
За повече информация: тел. 0887484339, otizvora_bg@abv.bg
https://www.facebook.com/clubotizvora/
 1. Онлайн танцов семинар “От Извора” 1- част Добруджа и Странджа
 
 1. Тропанка 2/4 т. – с. Смолница (Добричко)
Панаирджийските певци и песните за войните в Добруджа
Ще научите за малко познати добруджански народни песни, възникнали като отражение на важни събития от историята на Добруджа: за откъсването й от България през 1913 г., за освобождаването й по време на Първата световна война, за теглото на българите по време на продължилата 25 години румънска власт, за освобождаването на Добруджа през 1940 г. и преселенията на севернодобруджанци. „Какво е чудо станало…“ – така често панаирджийските певци започват тези песни и като едни „живи вестници“ вълнуващо разказват за истински събития и човешки съдби.
 
 1. Българе глава вдигнали 2/4 т. – с. Граматиково (Малко Търновско)
Нестинарството – игра в огъня
Ще научите повече за тайнството на този обред, познат само по нашите земи и само в Странджа – за състоянието на „прихващане“, в което изпадат нестинарите и действията им, за светците, които ги покровителстват и за специалната ритуална музика от гайда и тъпан, под чиито звуци протича играта в огъня.
 
 
 1. Онлайн танцов семинар “От Извора” 2 – част Тракия и Северняшка област
 
 1. Яджийската 2/4 т. – с. Павел (Свищовско)
Русалии и калушари
Ще разкажем за ритуалите, извършвани през Русалската седмица от мъже, носители на тайно знание и общуващи с Отвъдното – ще научите кой може да бъде калушар, как протичат обредните действия, под звуците на каква мелодия и как калушарите лекуват.
 
 1. Цъфнало бяло кокиче (Ръченица) 7/16 т. с трето време – гр. Гурково (Старозагорска област)
От традиционната кавалджийска овчарска музика до явлението „сватбарски оркестри“
Ще разкажем за 2 различни пласта от фолклорната музика на тракийската музикалнофолклорна област. От една страна са старите кавалджийски мелодии, които овчарите са свирели със стадата си, бавни, богато орнаментирани и илюстриращи по-старо музикално мислене. От друга страна е новото явление „сватбарски оркестри“, чийто бум е в средата и края на 80-те години на ХХ в. Надсвирванията в Стамболово и раждането на фигури като Иво Папазов – Ибряма, които налагат „модели“ на импровизиране, са само част от това явление, развило се по свой път и довело и до съвременното състояние на музиката от този регион.
 
 
 1. Онлайн танцов семинар “От Извора” 3 – част Шопска и Родопска област
 
 1. Кълкината11/16 т. с първо време – с. Осеновлаг (Свогенско)
Образът на Крали Марко и епическите песни от Граовско
Ще научите повече за фолклорните белези, които придобива една реална историческа фигура, за образа и подвизите на този фолклорен герой в българските епически песни от Шоплука и за уникалното музикално съдържание и орнаментика на т. нар. „марковски“ или „сватовски песни“ от Граовско.
 
2.”Мехмеде” – 5/16 тактов размер мъжко хоро от района на  гр.Якоруда(северозападни Родопи)
Каба гайдата – емблемата на Родопа планина
Ще научите повече за този вид гайда (с по-голям размер и по-ниско звучене), познат само у нас, и само в Родопите – планината, за която се вярва, че е родно място на митичния Орфей. Ще разкрием тайните на направата и магическия й звук, както и уникалността на гайдарските мелодии, свързани с местната родопска песен.
 
 
 
 1. Онлайн танцов семинар “От Извора” 4 – част Пиринска и Егейска Македония
 
 1. Касап или Касапско 2/4 т. – Сандански-Банско
Обичаят Водици в с. Добърско, Разложко
Ще научите за един момински зимен обред, който в България е съхранен единствено в с. Добърско, Разложко. Там на Йордановден не само се хвърля кръста в реката, но моми обикалят по домовете и с обредни песни благославят всички членове на семейството, а този песенен репертоар със старинни мелодии и текстове е съхранен и до днес в селото.
 
 1. Старско + Пущено от Костур 16/16 т. с четвърто и седмо време– гр. Костур
Уникалният триглас от Костурско
Ще научите за уникално тригласно пеене от Костурско, пренесено у нас чрез български преселници от региона в Петричко и София, и отличаващо се от всички видове двугласни песни, познати у нас. С влияние от албанския многоглас тези песни представят една „народна“ хармония, напълно непозната, и дори чужда, на съвременния човек.