Иван Вазов:
Театърът е най-достойният способ, чрез който може да се възпроизвежда, изтълкува и проведе в народната сфера една патриотична мисъл и да се събуди въодушевлението и пламенът на решителността и самопожертването.
Александър Херцен:
Театърът – висша инстанция за решения на житейски въпроси.
Уил Роджърс:
Театърът – единственото място, където бедните могат да гледат на богатите от високо.
Фридрих Шилер:
Театърът наказва хиляди пороци, оставяни от съда без наказание, и препоръчва хиляди добродетели, за които законът мълчи… Само в театъра властимащите чуват нещо рядко срещано или дори направо невъзможно за тях – истината, и виждат онова, което никога не виждат около себе си или срещат много рядко – човека.
Йожен Йонеско:
Театърът е безполезен, но необходим.
Пенчо Славейков:
Целта на театъра не е забавлението. Забавата не е култура. Най-често театърът действа не хигиенически, като разваля спокойните нрави и добрия сън на хората – разваля ги в отколешна Елада, в недавнашна Франция, в сегашно Немско и в Русия. Театърът е висш културен институт, най-висшият за живота на художественото слово на един народ. Държави, които знаят какво правят, знаят и защо поддържат театъра.
Проф. Иван Шишманов:
Един млад народ има нужда от облагородяващото въздействие на сцената. Усещайте се не само жреци на изкуството, но и обществени възпитатели. Великолепната сграда не е още театър. Тя ще стане такава, когато бъде одухотворена от играта на актьора.
Виктор Юго:
Има два начина за възпламеняване на публиката – чрез великото и чрез истинското. Великото запленява масите, а истинското – индивида. Целта на твореца, настрана от общите му схващания по проблемите на изкуството, трябва следователно да бъде насочена към домогване до великото, подобно на Корней, или на истинското, подобно на Милер. Най-добре е, ако неговият гений съумее да се извиси до върха и на великото, и на истинското, на великото в истинското и на истинското във великото. Подобно на Шекспир.
Франц Кафка:
За да може театърът да въздейства върху живота, той трябва да е по-силен и по-наситен от всекидневния живот. При стрелба трябва да се целиш по-високо от целта.
Владимир Маяковски:
Театърът не е отразяващо огледало, а увеличаващо стъкло.
Карло Гоци:
Никога не бива да забравяме, че театралната сцена служи за всенародно училище.
Николай Василиевич Гогол:
Театърът съвсем не е празно и ненужно нещо, ако се вземе предвид, че именно в театъра може да се събере тълпа от пет или шест хиляди човека и че всички тези хора, които по нищо не си приличат, изведнъж може да се потресат от едно общо потресение, да заридаят с едни и същи сълзи и да избухнат във всеобщ смях. Театърът е катедра, от която може много да се говори за света на доброто.
Дарио Фо:
Единствената надежда за изход от днешната криза, обхванала театъра, е в това, че яростното настъпление, организирано срещу нас и особено против младото поколение, което би искало да се посвети на театралното изкуство и да играе на сцената, ще открие на нашето братство път към ново възраждане.
Дени Дидро
Не познавам друга професия и друго изкуство, което да изисква повече изискани форми и по-чисти нрави от театъра.
Константин Станиславски:
Ако смисълът на театъра е единствено да бъде развлекателно зрелище, може би не си струва да се влага в него толкова труд.
Александър Херцен:
Театърът е висша инстанция за решаване на жизнените въпроси.
А. П. Чехов:
Страданията трябва да се изразяват така, както се изразяват в живота, т.е. не с крака и с ръце, а с тон и поглед, не с жестикулации, а с грация. Фините душевни движения, присъщи на интелигентните хора, също трябва да намерят своя фин външен израз. Може би ще възразите: такива са условията на сцената. Никакви условия не допускат лъжата.
Н. В. Гогол:
Театърът съвсем не е празно и ненужно нещо, ако се вземе предвид, че именно в театъра може да се събере тълпа от пет или шест хиляди човека и че всички тези хора, които по нищо не си приличат, изведнъж може да се потресат от едно общо потресение, да заридаят с едни и същи сълзи и да избухнат във всеобщ смях. Театърът е катедра, от която може много да се говори за света на доброто.
Оскар Уайлд
Истинският театър ни показва живота със средствата на изкуството, а не изкуство във формата на живот.
Кен Лудвиг:
Театърът може би умира. Може би този очарователен недъгав старец пълзи в пустинята само с един дроб в немощните си гърди, но той все още диша и е единственото нещо, което имаме. Той е спасителното ни въже, той е живата ни връзка с хората и човещината.
Жан Кокто:
Величието на театъра се състои в това, че на финала покойниците стават, за да се поклонят.