Празникът е посветен на   Преп. Атанасий Атонски, живял през Х в. Роден е в Трапензунд, кръстили го Аврамий. Останал рано сирак, той отишъл да учи в Цариград. Станал монах под името Атанасий. После постъпил в Света гора. Император Никифор му помогнал да изгради Великата лавра „Св. Атанасий“. Получил дарба от Бога да върши чудеса. С молитва извел изобилна вода от лаврата. И сега този извор носи неговото име. Там починал.
С този празник народът официално открива жътвата. За разлика от Зимни Свети Ананас, който съблича кожуха и отива да гони зимата, да вика лятото, Летни Св. Атанас облича кожуха, налага калпак, разпъжда щъркелите, гони лятото и вика зимата.
 
Източник:“ Празниците на българина“, Никола Намерански, Михайловград, 1993