Дърветата са зеленото богатство на България. “По данни на Изпълнителната агенция по горите общата площ на горските територии в България е 3,8 милиона хектара, или около 30 процента от територията на страната. Най-старото дърво у нас е вековен дъб на над 1600 години, но вековните дървета в България са около 2300.” Затова трябва да се подхожда отговорно към запазването на този източник на здраве, красота и биологично разнообразие.
 
Кампанията за спасяване на дървета от изсичане „Лист по лист“ функционира вече 20 години във Варна. Това е най-дългогодишната и устойчива екологична кампания на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие. Започнала с идеята „Един тон рециклирана хартия спасява от изсичане 17 дървета“ тя продължава да развива благородната си кауза. Който иска да бъде запазено зеленото богатство на България и офисът му да бъде повече зелен може да направи заявка на info@ecovarna.info или на телефон  052/306423.
 
Общински център за околна среда и устойчиво развитие информира, че участниците в кампанията за разделно събиране на хартия „Лист по лист“ са успели да спасят от изсичане 254 дървета през първото полугодие. В кампанията до края на юни са се включили 79 граждани, учебни заведения, държавни и общински фирми. Въпреки епидемиологичната обстановка, която на практика блокира през март и април дейността, участниците в кампанията са събрали отпадъчната хартия. На практика през шестте месеца „Лист по лист“ е отчела почти 15 тона хартия за рециклиране. По схемата „1 тон рециклирана хартия спасява от изсичане 17 дървета“ се добавят 254 дръвчета към общия брой.
 
До настоящия момент „малката варненска гора има 16 000 дървета“.
 
Кампанията може да бъде подкрепена чрез дарения в нейна полза.