Според църковния календар  този ден е празник на двамата първовърховни апостоли. В народната традиция 29-ти се отбелязва като Петровден, а следващия ден – 30 юни, Събор на 12 апостоли – като Павловден.
Традиционно се смята, че Петър е учител на юдеите, а Павел – на езичниците.
 
Кой е свети апостол Петър
Петър, с рождено име Симон, бил син на рибар от гр. Витсандра Галилейска. Брат му Андрей пръв станал ученик на Исус. След като видял няколко чудеса, извършени от Христос, той тръгнал с него. Петър бил един от любимците на Христос. Той е видял Преображението Господне, бил в Гетсиманската градина преди страданията Христови.
Хората смятали Исус ту за Йоан Кръстител, ту за пророк Илия, ту за пророк Ермия. Но Петър му казал: „ Ти си Христос, синът на живия Бог“. А Христос му отговорил: „Блажен си ти, Симоне, син Йонин, защото не плът и кръв ти откри това, а моят отец, който е на небесата! И аз ти казвам: ти си Петър, и на тоя „камък“ ще съградя църквата си, и портите адови няма да ѝ надделеят! И ще ти дам ключовете на царството небесно…“
В народното съзнание и сега свети Петър е райският ключар. Той мери греховете и добрите дела на везни и отсъжда къде трябва да отиде душата на човек – в рая или ада…
След Възнесението на Христос ап. Павел посещавал различни земи и проповядвал божието слово.
Към 67 г бил в Рим. Когато Нерон предприел жестоки преследвания на християните, ап. Петър бил затворен в тъмница и след няколко дни – на 29 юни 67 г бил предаден на смърт. Осъдили го на разпятие. Той поискал да го разпънат с главата надолу, защото не е достоен за еднаква смърт със Спасителя. Тогава бил на 75 г. После на гроба му бил построен храм – известния „Сан Пиетро“.
 
Кой е свети апостол Павел
Павел (с рождено име Савел) бил евреин от гр. Тарс, Киликия. Имал римско гражданство, наследено от дедите му. Бил начетен човек. Силно вярвал в бога. Отначало гонел християните. Но веднъж чул глас от небето: Савле, Савле, защо ме гониш? Мъчно е за теб да риташ против ръжен“. На въпроса, кой си ти, чул: „Аз съм Исус, когото ти гониш. Но стани и се изправи на нозете си…“
Савел ослепял, три дни не ял и не пил нищо, прекарвал само в пост и молитви. После при него отишал ап. Ананий и го кръстил. Савел прогледнал и станал един от най-ревностните ученици и защитници на Христос. Той проповядвал из различни страни Христовото учение. Заедно с християнството той приел името Павел.
Наклеветен от юдеите в Йерусалим, че работи срещу закона юдейски, Павел бил подложен на гонения. Цели две години го държали в окови в Кесария и после бил изпратен на съд в Рим. Там обаче също така проповядвал в полза на Христа. Втори път го оковали и го предали на смърт. Юдеите му ударили 199 тояги. Три пъти го били, три корабокрушения преживял, бил застрашаван от разбойници, от езичници, бил в опасност по градове, в пустини и по море, живял в труд и мъки, в глад и нужда…
Апостол Павел бил осъден на смърт от Нерон в Рим на 29 юни 67г. Едновременно с ап. Петър. Павел бил посечен с меч.
 
Народната традиция
Това е най-почитаният летен празник в традициите на нашия народ. Празнува се във време на усилена полска работао – начало на жътвата. Но според схващанията на хората, на този ден не трябва да се върши земеделска работа. В черквата се носят петровски колаци, също ябълки-петровки и сливи-петровки, които после се разнасят по роднини и съседи. До тоя ден е забранено да се ядат ябълки – разрешението идва чак след носенето им в черквата. Пилето е символът на Петровден. В една народна песен се пее „ Не метай се , не хвърляй се/ Йовано, Йованке,/като агне на Гергьовден, /Йовано, Йованке,/ като пиле на Петровден, /Йовано, Йованке…“
Смята се, че около Петровден времето е много горещо. Изразът“ петровски пекове“ е популярен наравно с израза „ивановски студове“.
 
Източник: „Празниците на българина“, Никола Намерански, Михайловград, 1993 г.