Фестивал на съвременната българска керамика организира Съюзът на българските художници в зала “Райко Алексиев”. В неговите рамки специално бе представена известната керамичка Антонина Конзова (р. 1939 г.), чието творчество е „своеобразна амалгама от български фолклор, нотка италиански полъх и модерна знаковост“.
Според Теодора Вълчева:
Керамиката винаги е била своеобразен мост във времето между минало и настояще. Тя е това изкуство, чието начало се корени в зората на човечеството и има потенциала да улови духа на всяка епоха, през която преминава. Всяка една керамична творба е малка частица от личния свят на художниците. Преминала през огъня, за да придобие форма и цвят, тя предава   на зрителя една нова емоция и образност.
Участниците в експозицията се отличават с разнообразие от стилове и техники.
В “Когато морето е още в главата ти” Десислава Петрова изработва творби от пластична глина и естествени материали.
В “Кон” Ева Цветкова- Пашева използва оцветени глинени маси и възкликва: “Керамиката! Най-вълнуващото изкуство, абсолютно креативен, завладяващ и магичен момент!”
В “Цветарят” Изабел Немечек представя ръчно градена пластика, бяла глина, глазури
В “Сънища” Ирина Пожарницкая създава ръчно градена пластика с глазури и релефна декорация
 
Всеки посетил изложбата може да намери “своята” керамика…