Днес ще ви запознаем с едно приказно място – Терапевтичен център Малала.

Центърът е вдъхновен от това да даваме най-доброто на децата според техните индивидуални нужди.
Всяко дете може да участва в групови или индивидуални терапии, спрямо неговите нужди и възможности. Децата със специални потребности се нуждаят от малко повече грижи, от любов, разбиране, внимание и повече подкрепа. В Малала педагозите се стараят да разберат как се чувства детето, какви са неговите затруднения и как заедно да преминат през тях и да ги превъзмогнат.
Всеки родител иска най-доброто за своето дете, ето защо центърът разполага с квалифицирани психолог и логопед. Важно е да поставим детето в среда, в която то да се чувства спокойно и щастливо, за да може терапиите да оказват благоприятно влияние.
Ако вашето дете проявява емоционални или социални проблеми, дефицит на вниманието, затруднено усвояване на учебен материал или изпитва двигателни затруднения, то Малала предлага пълни и отдадени грижи за преодоляване за състоянието.
Под формата на пеене, рисуване и игри и чрез много внимание и подкрепа, децата в Малала могат да подобрят своето състояние. Всяко дете се нуждае от малко подкрепа, за да разпери криле, опитните педагози в центъра знаят това и дават най-доброто от себе си в името на децата.
 
Терапевтичен център Малала разполага със занималня, психолог, логопед и много любов!