До 25.08.2019 г.  Софийската градска художествена галерия приютява изложба, която проследява развитието на Дружеството на южнобългарските художници през различни етапи от неговото съществуване. Създадено през 1912 г. в Пловдив, то обединява през годините повече от 160 творци. Сред тях са имена, които, според експертите,  са част от създателите на  значимия и разпознаваем облик на българското изобразително  изкуство –  Антон Митов, Иван Лазаров, Златьо Бояджиев, Цанко Лаврентов, Давид Перец, Андрей Николов. Други са по-малко известни, но също  са част от нашето национално художествено наследство.
Екипът организирал изложбата е поставил акцент върху предисторията на художествения живот в Пловдив, върху отцепилите се от Дружеството в края на 20-години автори, образували групата “Звено”. Проследява се и визията на  Дружеството спрямо историческата обстановка след 1944 год.
Изложбата е плод на дългогодишна работа по издирването на документи, каталози, материали от периодичния печат. “Експозицията е опит да се въведат всички разкрити до този момент автори, свързани с Дружеството (редовни членове, извънредни и гости), като всеки от тях, където това е възможно, е представен с творба, която е излагал в рамките на изложбите на южнобългарските художници.”
Сред палитрата от имена се откриват картините на Михаил Лютиков, Христо Кабакчиев, Юрдан Кювлиев, Димитър Хаджииванов, Генчо Митев, Станьо Стаматов, Данаил Дечев, Петко Абаджиев, Владимир Иванов… Всеки посетил изложбата може да намери своя “бисер”, наслаждавайки се на многообразието от багри, сюжети и образи.