42 – мата християнски мъченици били военачалници, които пострадали за вярата през 840 г. в гр. Амория. Този град бил дълго обсаждан от мохамеданите през IX век при император Теофил. Християните се защитавали храбро, но предател издал на врага уязвимото място на крепостната стена и градът  бил превзет. По-голямата част от населението било избито. Победителите заповядали да затворят военачалниците, които бранили града, а по-късно били посечени. На 6 март Църквата почита паметта на всички  тези вождове, които били добри войници и верни служители на християнската вяра.