„Да прибавяш едно добро дело към друго, така че да няма празнина – ето какво наричам аз щастлив живот“ Марк Аврелий
 
„Какво е щастие? – Съучастие в добрите човешки дела“ Н. Асеев
 
„Човек увеличава своето щастие в същата степен, в която го доставя на другите.“Дж. Бентам
 
„Двигател на хората е жаждата за щастие“ П. Буаст
 
„Няма щастие без свобода, нито свобода без душевна сила.“ П.Буаст
 
„Щастието е най- силното оръжие в ръцете на времето“ П. Валери
 
„Идеалът на земното щастие е в труда, в здравето и в природата“ Ив. Вазов
 
„Щастието винаги е на страната на смелите“ Ф. Н. Детуш
 
„Човек е създаден за щастие, както птицата за летене.“ В.Г. Короленко
 
„Щастието се увеличава, когато се сподели с други.“ Ж. О. Ламетри
 
„Щастието е като здравето, ако не го забелязваш, значи го притежаваш.“ И. С Тургенев