Мирзакарим Санакулович гостува в София на 16 септември, когато ще представи дългоочакваните си книги ,,Опитът на един глупак 5” и ,,10-те най-големи грешки, които можете да допуснете, и как да ги избегнете” – написана заедно с Геше Майкъл Роуч.
А вие взехте ли вашия билет?
Поръчайте го на 02/9878730 или заповядайте в офиса на организатора, на пл. ,,Славейков 11”, откъдето можете да закупите! 🙂
Билетите се закупуват предварително.
Събитието е организирано от Издателска къща “Жануа 98”.
www.norbekov.bg 
из съвместната им книга с Геше Майкъл Роуч – ,,10-те най-големи грешки, които можете да допуснете, и как да ги избегнете”:
,,Може би е възможно да променим отношението си към грешките. Да видим в тях уроците, които са ни позволили да продължим да живеем благодаре-ние на това, че сме се научили (придобили болез-нен опит) да ги преодоляваме.
В такъв случай ние можем да започнем открито да споделяме един с друг грешките си и дори да сравняваме най-големите от тях, като си помагаме един на друг да ги избягваме, което още не сме ус-пели да направим. Макар че всеки от нас има свои версии на Най-Големите Грешки, много от тях са приблизително еднакви за всички хора на Земята.
В тази книга искаме да разкажем за десетте Най-Големи Грешки, които е направил всеки от нас през дългия си живот. Великият американски фило-соф Бенджамин Франклин, живял преди около 300 години, веднъж казал:
Каква е ползата от съветник, допуснал грешка?
Този, който е засядал, знае къде е плитчината.
Руснаците и американците се връщат към ста-рите спорове от времената на Студената война на 50-годишна възраст и чудовищно неразбиране цари в отношенията между мюсюлманския и западния свят. И ние си помислихме, че ще бъде прекрасно, ако двама приятели писатели, руският мюсюлма-нин суфи Мирзакарим Норбеков и американски-ят будист, възпитан в християнско семейство, Геше Майкъл Роуч, напишат заедно книга. И ако ние можем да се споразумеем, то всеки ще може да го направи!
Надяваме се, че това наше сътрудничество ще помогне на вас лично и на останалия свят. Моля, прочетете за нашите Най-Големи Грешки и се опи-тайте да не ги допуснете за краткото време, което ви е дадено на този прекрасен свят.”
източник: Издателска къщаЖануа 98