До 22.10. галерия „ЛИК“ представя изложбата – живопис на Григор Ангелов. Завършил  НХА в София през 1973 г  специалност „Плакат“ в един по-късен етап, авторът преминава окончателно в кавалетната живопис. Според Велислава Стоянова светът на художника е “дълбоко интимен, лиричен и искрен, почти изповеден. Там, максимално царства жената…тя е в центъра на композицията и излъчва прелестта на един блян, сън…”, а “максимално удължени пропорции на тялото създават една идеалистична неземност на плътта”. Румяна Велинова допълва: „Деликатен и нежен, този свят хипнотизира с впечатляващия поглед от образите на платната. Дълбочина и интелект струи от очите и омайва зрителя. Безспорно майсторство и професионализъм!“