Хигиената е от основно значение днес във времето на разпространение на коронавируса. Тя включва не само задължителното миене на ръцете (в продължение на 20 секунди) със сапун, топла вода и използването на дезинфектант, но и редовното почистване на дома. Това предполага периодичното третиране с подходящи препарати на повърхностите, които най-често докосваме в своя апартамент или къща.Експертите препоръчват използването на спирт или продукти на спиртна основа (60-70%). С тях могат да се почистват: дръжките на вратите, ключовете за осветление, настилките с плочки, баните и тоалетните помещения….За почистване на смартфоните , лаптопите,…се препоръчва използването на влажна кърпа, като в този момент устройството е изключено, спиртният разтвор се впръсква върху микрофибърна кърпа или друга материя, която не оставя влакна. Не трябва да се търка силно, а внимателно, като се пазят повърхностите от увреждане. При почистването на бюра, столове, маси, килими, завеси, …може да се използват кърпи, подходящи почистващи препарати, т.н. ЕРА – регистрирани дезинфектанти. Освен спазването на точните инструкции за употреба, трябва нанесеният препарат да постои няколко минути върху почистваните обекти. Необходимо е носенето на ръкавици за еднократна употреба и проветряване или добра вентилация на помещенията. След почистване е задължително измиването на ръцете.
 
Пандемията изисква да бъдем особено внимателни при боравенето с банкноти, опаковки, РVC кутии,…Препоръчва се след пазар да се дезинфекцират закупените продукти. Също така дрехите, с които излизаме трябва да се проветряват и дори да се изпират.
 
За да бъде домът чист е необходимо и да не се пуши в стаята; да работи аспиратора , когато се готви; да се съхраняват почистващите препарати на безопасно място; да се отстранява незабавно и най-малката наличност на влага в помещенията (това особено важи за отстраняването ѝ от санитарните помещения), да се използват предмети, които предварително са дезинфектирани.
 
Поддържането на хигиена в жилището, спазването на социалната изолация, грижата за личната чистота са предпоставка за ограничаване на заразата. Предметите не са наши врагове – просто се нуждаят от засиленото  внимание, от осъзната грижа, за да бъдем здрави и в добра физическа и психическа кондиция сред тях.