1. Общо 57,8 млн. хектара земя е обработвана органично в края на 2016 год. За срaвнение през 2015 год. тази земя е била с 7,5 млн. хектара по – малко.
  2. Австралия е страната с най-голяма био земеделска площ (27,2 милиона хектара), следвана от Аржентина (3 милиона хектара) и Китай (2,3 милиона хектара).
  3. Повече от една трета от световната био земеделска земя е в Океания (27,3 милиона хектара), следвана от Европа (23%, 13,5 милиона хектара) и Латинска Америка (12%, 7,1милиона хектара).
 
  1. Индия е страната с най-много на брой био производители, следвана от Уганда и Мексико.
  2. Най-голям е пазара на органични продукти в САЩ.
  3. Потребителите в  Швейцария,  Люксембург и Дания  отделят  най-много  средства  за покупката  на  органични  храни  между 120 – 220 евро на година за човек, в България тази сума е едва  1 евро.
  4. България е лидер в Европейския Съюз по ръст в броя на био производителите за  последните  пет години.
 
 
Процесите, чрез които се произвежда биологичната храна, забраняват употребата на химикали като хербициди, синтетични торове, антибиотици и хормони.
Био производството включва използване на природни ресурси, които опазват богатото биологичното разнообразие и околната среда.