Темата “Как да възпитаме успешно децата си” е сред една от най-спорните и коментирани в родителските кръгове. Да не говорим за това, че всеки втори вече е освен родител и лекар, психолог, психоаналитик, педагог и всичко останало в едно и много трудно може да се пропука такава самоповярвала си личност и да приеме вижданията на друг за миродавни и праведни.
Без да критикуваме никого в избора си на модели за живеене, раждане, отглеждане и възпитание на деца, днес представяме няколко избрани мисли на Мирзакарим Норбеков – основател и президент на Инатитута Норбеков, узбекски писател и активист за използването на алтернативната медицина.
Етапът на възпитаване на детето, Норбеков, разделя на три под етапа. От раждането до 6 годишна възраст. От 7 до 14 години. От 14 до 18-20 годишна възраст.
“От момента на раждането до 6 годинки трябва да давате на дечицата си максимална степен на свобода, максимални възможности за опазване на околния свят, за взаимодействие с него. Забраните в този период могат да са единствено върху онова, което наистина е опасно за живота и здравето на детето и на околните!”
Това са блажените години за детето, в които то трябва да има достъп и свободата да опознава света. Норбеков насочва родителксото внимание върху това, че детето не трябва да изпитва забрани и в комуникацията си с него е нежелателна употребата на изрази като “Не можеш”, “Не прави това така”, “Не трябва”. Насърчавайте детето си само да опитва и да се справя с преодоляването на “препятствията” и порасването си. Също така се акцентира върху това, че детство не означава безгрижие и нищо правене! Напротив! И в първия, и във втория етап от грижите за детето, родителскито тяло трябва да насочва своето отроче към прогресивни действия и учене, като под учене се набляга на принципополягащи и формиращи модел на мислене и поведение уроци.
Следващият момент е 7-14 години, където особено при момчетата е необходимо да се наблегне върху това, че човек трябва да се труди и всяко едно от благата, с които разполагаме има своя цена.
Колкото по-рано децата започнат да работят и с ръцете, и с главата си, толкова по-самостоятелни и успешни ще пораснат. Ако искате децата ви да са щастливи, дайте им възможност да се трудят от малки.”
Норбеков е привърженик на модела, че мъжът трябва да е способен да обезпечи семейството си, а отношението към труда и изкарването на лични средства е необходимо да започне още в ранна детска възраст. Като най-страшна диагноза за едно дете поставя “син на богаташ”.
“Свиквайте децата си на труд. Те трябва да знаят цената на благата, които използват в живота”
Третият момент от живота на всяко дете, в който родителят има активно присъствие е от 14 до 18-20 години. Моментът с пубертета и всички “екстри” към него. Времето, когато детето ви озъзнава, че сте прави, но упорито иска да си “счупи” главата само и да не ви послуша.
“В преходна възраст желанията на детето се определят от неговата хормонална енергия. Тя управлява интересите и предпочитанията му и му пробутва убедителни аргументи за това, че е напълно прав.”
Добре е да научите децата си да вземат пример от чуждите грешки, твърди авторът.
Не оставяйте на самотек живота на децата си! Особено когато са в периода на полово съзряване. Опитвайте да ги предпазите от самите тях. От хормоните им, от желанията им. През тази опасна възраст децата както никога имат нужда от твърдата тук и мъдрия съвет на родителите.”
И не на последно място да активирате в тях желанието за прогрес – умствен и физически.
Норбеков е изричен в това, че всяко удобство, което получават децата ни без да са го заслужили е крачка към обезличаването им и превръщнето им в мързеливи същества.
Свободата на нищоправенето, свободата да избереш празното прекарване на времето, на празното живеене не е свобода, това е гибел! Човек се превръща в паразит, а паразитът има свойството да расте и да се уголемява.”
По отношение на родителите – важно е да се отбележи критичният момент, в този период, който много често завършва с думите “Животът си е твой, прави с него каквото искаш!”
Това не е решение на проблема. Не е и бягство от него. Напротив! Това е задълбочаване на проблема в дългосрочен план. По този начин вие давате картбланш на детето си и моментално поемате цялата отговорност за действията му! Не давайте свобода, която не са готови да поемат децата ви. “В придодата няма такова нещо като аванта”
Много често от тази свобода най-потърпевши са родителите, а най-ощетени децата.
И въпреки че, всеобщите разбирания сред съвременните родители са далеч по-различни от това да бъдем пътепоказателите в живота на децата си, Мирзакарим Норбеков има своя опит и предпоставки да съветва към такъв модел на възпитание!
Извадките са направени от книгата “Опитът на един глупак 3”