Те се появяват в точния момент. Идват в живота ни, когато сме в дупка, когато не вярваме в себе си или когато самочувствието ни е на нереално високо ниво. Добрият ментор може да види скрития ни потенциал, да разберете кои са нашите слабости, да ни помогне да ги трансформирамев нещо градивно. Може да ни помогнат в намирането на точния път. Вдъхват кураж, и ни скастрят при необходимост.
Някои от най-известните личности са имали именно такива пътеводители в своя живот. Има страхотни хора, в чийто живот присъстват спадове, с които никой не е запознат.
Лесли Келвин Браун, познат като Лес Браун е един от най-успешните оратори и автори на мотивиращи книги. Читателите му са намерили страхотни съвети за Не в неговата литература. Ако някой се вгледа в сегашните му успехи няма как да предположи, че това е човек, който е бил приет като умствено изостанал.
Известният оратор е имал проблеми с образователния процес още от ранна детска възраст. След като са го диагностицирали като умствено изостанал са го върнали от шести в пети клас. В допълнение, Лесли Браун е имал брат близнак, който е бил изключително умен и надарен, заради което той е бил определен като “глупавият” брат.
Един ден младото момче е било накараха да реши задача на училищната дъска. Ученикът не е поискал да я реши и споделили, че не може, но е бил окуражен от преподавателя си.
Въпреки благоразположението на учителя, Лес не пожелал да стане, с аргумента, че е умствено изостанал. След тези негови думи, последвал смях от съучениците му. В този момент учителят се е изправил и е казал: “Никога не казвай това отново! Нечие чуждо мнение, не може да оформя твоята реалност.”
Лес Браун никога не забравя тези думи. А съществуването му е силно обвързвано с преодоляването на немислимо трудни препятствия. Всичко това той прави с желание и страст.