Както всяка година от 1972 насам, така и тази, на 5юни се отбелязва Световният ден на околната среда (World Environment Day).
Ден, в който ООН, привлича световното внимание към проблеми, свързани с околната среда. Акцентът се поставя върху увеличаване на политическото внимание и действията, насочени към опазването на природата.
Мероприятията на този ден са свързани с различни дейности – от опознаване на света, в който живеем, през актуални и важни проблеми, до почистване на квартали, градски и извънградски терени, залесяване, противодействия срещу насилие над дивата природа.
Домакин на тазгодишните чествания ще бъде Канада. Като домакин, страната е избрала тема и призовава всеки от нас да помисли над това, че сме част от природата и нашето съществуване зависи тясно от нея. Да станем по-близки с природата! Това е, което трябва да остане в съзнанието ни като мисъл и начин на живот не само на 5юни, а целогодишно!
Поинтересувайте се какви мероприятия по повод Световния ден на околната среда има във Вашия град и се включете. Защото, както обичаме да казваме, с личния си пример Вие давате начало на голяма промяна, дори за самите себе си!