Представителките на нежния пол в Саудитска Арабия, ще могат да получават паспорт, да пътуват и да работят, без да се налага да получат разрешение от роднина от мъжки пол.
Новите разпоредби, направени от саудитския кабинет и публикувани в правителствена публикация, са последните в поредица от стъпки от фактическия владетел на кралството, престолонаследникът Мохамед бин Салман, за да се отърси от имиджа на кралството като един от най-рестриктивните в света места за жени.Това е дело на престолонаследникът Мохамед бин Салман. Решението е взето с цел да се промени имиджа на кралството, за което е известно, че жените там са с ограничени права.
Бащата на принца се възкачи на престола през 2015 г. От тогава насетне, той предоставя огромни правомощия на сина си. Принц Мохамед инициира дейности, които са насочени към диверсификация на саудитската икономика и освобождаване на строги социални ограничения, чрез разрешаване на концерти и откриване на театри.
С отмяната на дългогодишната забрана от страна на кралството за шофиране на жени през юни 2018 година, активистите насочиха вниманието си към  друг проблем. Този проблем се състои в снизходителното отношение от страна на системата на кралството към жените. Съгласно тази система, всички жени трябва да имат мъжки „настойник“, обикновено баща, съпруг, син или друг роднина от мъжки пол.
Именно този модел на поведение провокира множество жени да избягат през последните години. Те търсят убежище в чужбина, а това от което бягат се явява в контролиращите и злоупотребяващите им роднини, от правната система, която не работи в тяхна полза. Принц Мохамед споделя, че иска да намери идеалния баланс между прогресивните саудити и консервативните семейства.

„Саудитците не искат да изгубят своята идентичност, но ние искаме да бъдем част от глобална култура“ каза той. „Искаме да слеем нашата култура с глобалната идентичност.“

Промените бяха публикувани в петък в Um Al-Qura. В публикацията се отбелязват стъпките към промяната, като поставя саудитските мъже и жени на еднакъв правен принцип по някои въпроси. Новите разпоредби позволяват на всеки саудит, независимо от пола, да получи паспорт, да пътува, да регистрира раждания, бракове и разводи. Те също така заявиха, че работодателите не могат да дискриминират служителите въз основа на пол, възраст или увреждания.
Сега остава да се види колко време ще отнеме новите разпоредби да навлязат в саудитското общество, където много хора остават дълбоко консервативни по отношение на ролите на половете. Повече от сигурно е, че някои мъже ще продължат да използват властта си в дома за контрол на жените. Може да отнеме време промените да се вкоренят в саудитската бюрокрация, където правителствените функционери често налагат ограничения основани повече на обичаи, отколкото на закон.