Галерия „Лоранъ“ изважда на показ още една неизвестна досега част от творчеството на Стоян Венев. Настоящата експозиция „ Характери“ представя непоказвани до момента произведения на художника, както и 27 студии към композиции, пейзажи и натюрморти от периода на 40-те г. на ХХ в. Изготвен е и каталог с текстове на Галина Декова, куратор на изложбата. Вернисаж: 12 април, понеделник, 17:30 – 19:30 ч., ул. „Оборище” №16.
 
Открити едва през 2016 г. ескизи запълват важен сегмент не само от биографията на Стоян Венев, но и от един специфичен за българското изкуство исторически отрязък. Годините между 1944 и 1956 са почти недостъпни за съвременните изследователи, защото голяма част от създадените тогава произведения са заличени от историята. Така и експериментите на твореца за формулиране на правдив и политически приложим творчески метод на художествения реализъм досега не са били обект на отделно изследователско внимание.
 
Изкуствоведите отделят реалистичните композиции на Стоян Венев като преходен етап между два отчетливи периода в неговото творчество. Първият е ранният живописно-карикатурен стил от 1930-те. В него се откриват характеристики на модерното светоусещане и синтезираната критическата острота на немския експресионизъм с поетичната отстраненост на Парижката школа. Вторият период – от началото на 1960-те до края на жизнения път на твореца, тематизира  отново селския бит. Но извън мита за  Стоян Венев като художник на народния хумор, специалистите вече виждат и други аспекти. Представените през годините пейзажи, ранни произведения, портрети, рисунки…открояват нов, специфичен художествен свят за изучаване.
 
„Натюрморт с книга“, 1940-те, маслени бои, картон; „Натюрморт с книга“, 1940-те, маслени бои, картон; „Етюд на глава на момиче“, 1940-те, маслени бои, картон; „Пейзаж“, 1940-те, маслени бои, картон; „Етюд на мъжка глава“, 1940-те, маслени бои, платно; „Бригадири“, 1940-те, маслени бои, картон – са част от богатото наследство на Стоян Велев, на което днес софиянци и гостите на столицата могат да се насладят, посещавайки или  виртуално разглеждайки изложбата, организирана галерия „Лоранъ“.