РЕГИОНАЛНИЯТ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СОФИЯ представя „Европа – дигитални трансформации“ – авторска изложба на Велизар Димитров. Експозицията може да се види до 13 юни 2021 г. в часовия пояс 10:00 – 18:00 ч. Тя е разположена в пространство на Триъгълната кула на Сердика, филиал на Музея.
 
Велизар Димитров е творец, който работи в сферата на графичния и пространствения дизайн. Реализирал е проекти за запазени знаци на български и чуждестранни организации, музейни експозиции, естетизация на градска среда и др.
 
Настоящата изложба включва компютърно обработени фотографии на архитектурни и художествени паметници, градски пейзажи и природни феномени. Обектите са  заснети от автора по време на пътуванията му из европейските страни през последните 20 години. Чрез новите технологии Димитров осъществява намеса в структурата на изображението, както и естетическа корекция на второстепенни детайли в композицията. Това се реализира чрез добавяне на светлинни ефекти, рефлекси, уплътняване на графични полета, промяна на светлосянка, подчертаване на контури.