Голяма част от населението на Земята са “приучени” да бъдат консуматори без дори да се замислят, че съкровищницата на всички блага, които ползваме има жизненоважна потребност от захранване с ползотворно и отговорно отношение.

Днес ще ви запознаем с Ирена Събева – жена, майка, съпруга, психолог, еко активист и предприемач, за да говорим именно за тази “храна”, от която заобикалящия ни свят се нуждае. За какво точно говоря – ще разберем от самата Ирена:

Здравей, Ирена! Какъв е пътят на инициативата “Храна за Земята -добро за всички”?
– Инициативата за квартално компостиране “Храна за Земята” се роди след трудна борба и дълго търсене на решение, за да не спираме да компостираме органичните растителни отпадъци на моето семейство. В общия съсобствен двор ни се създаваха редица трудности и идеята, че можем да го правим на улицата и заедно с други хора от квартала много ме вдъхнови. Така през 2013 г. бе изградена първата квартална компост зона в София и България в кв. Княжево, на улицата на която живея.
Сподели малко повече за темата, с която ще вземеш участие в събитието на Нулев отпадък – България на 21 юни?
– Възможното градско, квартално компостиране е панелът, в който ще се срещнем с всички участници. Това е една голяма крачка към живот с нула отпадъци. Компостирането е високо ефективен начин за управление на органичните отпадъци.
Съвременният градски човек е в остра нужда от възстановяване на връзка с природата и нейните естествени цикли. От толкова технологичност сме все по-малко човешки същества. Срещаме все повече бездушевност, отколкото сърдечност и обикновено човешко общуване. Връзката с природата е връзка със себе си.
Как се създава и изгражда връзката със Земята?
– Благодарение на моето семейство от малка съм развила връзката със земята, растенията и животните, с планината. Когато станах майка и отговорността ми към моите деца, които са три, нарасна. Исках да ядат истинска храна, да пият чиста вода, дишат чист въздух и осъзнах колко градовете не го предлагат.
Започнахме да се храним с био храни и постепенно добавях повече осъзнатост за климатичните проблеми на глобално и местно ниво.
Кой е най-потърпевш от замърсяването на околната среда?
– Всяко живо същество е потърпевшо от замърсяването и ограбването на природата. Екосистемите са толкова нарушени, застрашени и изчезващи на много места по света. Почвите ни са изтощени. А ние хората, в резултат на действията на всички процеси, сме пряко засегнати.
Проблемът с климатичните изменения е реалност, която преживяваме всички – осъзнато или не.
Как кухненските отпадъци се превръщат в компост?
– Лесно, отговорно и удобно – кухненските отпадъци се превръщат в готов компост. Това е готовият продукт, който се получва, чрез процеса на преобразуване на органичните отпадъци. Той е чудесен подобрител на почвата, който я обогатява с хранителни вещества и възстановява плодородието й.
Лесно ли е да редуцираме отпадъците, които всеки от нас генерира в ежедневието си?
– Лесно е, когато разбираш голямата важност на намаляването на отпадъците. Колко огромни проблеми имаме всички с депонирането, ефективното разделно събиране и изгарянето на отпадъците?! В България имаме ниски показатели за ефективност в сравнение с другите европейски страни.
Формирането на навик за редуцурането на отпадъци изисква време и постоянство, но е приятно, когато сме намерили смисъл в това.
Каква е причината за неправилно формираното отношение към отпадъците и тяхното генериране?
– За мен проблемът с отпадъците е системен. Консуматорското поведение, в което години наред ни насърчават, е главна причина. Лошото управление на отпадъците е друг съществен проблем. Купуваш си нещо, а то бързо се поврежда и отиваме за ново, без да търсим възможност да го поправим, да удължим живота на продуктите.
Информираността и обучението на гражданите за опазването на околната среда и климата е на много ниско ниво. Има много усилия от страна на неправителствените организации за образоването на хората, но подкрепата от местните власти е съществено важна. Важно е да във всяко семейство да се възпитава отговорност,за да не се стигадо толкова дълбоки проблеми.
Какъв е твоят призив?
– Осъзнато пазарувайте и разделно изхвърляйте. Лесно е да компостираш, където и да се намираш.
Още от Ирена Събева очаквайте на 21 юни в зала “Work&Share” и “Полезни практики за генерирането на по-малко отпадъци”.