Кули  видели мир и войни, любов и самота  и запазили величието си и до днес.
Баба Вида е средновековна крепост издигаща се на брега на река Дунав, в североизточната част на град Видин с площ от 9.5дка, крепостта се счита за единствената напълно запазена средновековна крепост в България.
Легендата 
 
Преди много много години в околията на днешния град Видин, живял български болярин, богат човек, много имотен.
Родили му се три прекрасни момичета – Вида, Гъмза и Кула. Трите сестри разстели красиви, но най – красива и умна била най-голямата – Вида.
Момичетата пораснали, станало време да се задомят, да създадат свои семейства и съградят дом. Не щеш ли баща им се разболял и се споминал.
Трите девойки разделили бащините имоти и владения и всяка поела по пътя си.
Кула най- малката  открила любовта на територията на днешния град Кула. Гъмза се задомила на земите на днешна Сърбия– Гъмзиград.
Минало се не минало и Вида, която била останала в родния край получила новини от сестрите си, и двете сестри не случили на мъже. Малко след като се задомили мъжете им пропилели цялото им бащино наследство.
Най -голяма сестра Вида била желана девойка, искали я много младежи, но тя не склонявала.
Така и не се задомила. Никога не срещнала мъж, който да бъде умен и работлив, толкова, колкото на нея и се искало.
С наследството  оставено от баща и, тя съградила замък с високи крепостни стени и 9 кули.
Крепостта защитавала местните от нападения, а след като Вида се споминала нарекли замъка “Баба Вида”.
Малко история
 
 
Крепостта “Баба Вида” е издигната в края на Х век. През следващите столетия замъка е дострояван и обновяван, а през 1003год. Василий II успял да я превземе след 8 месеца обсада .
През 1257 г. Ростислав Михайлович, бивш руски княз, се обявява за цар на България във Видин. Признат е обаче за цар само от Унгария, а владее единствено Видинската област, той използва замъка Баба Вида за свой. По-късно замъка бива използван и от феодалът  Шишман I и Белаур.
При цар Иван Срацимир, чието име носи главната кула на замъка, „Баба Вида“ придобива приблизително вида, който и до днес се е запазил.
През 1958 г.  Замъка „Баба Вида“ е отворен за посещения, а 6 години по – късно замъкът е обявен за паметник на културата с национално значение.