На 5 км източно от град Кърджали, съвсем близо до планинското село Зимзелен се намира скалния феномен Вкаменената сватба, или още наричана Каменната сватба.
Според една от хипотезите природният феномен е започнал да се формира преди  40 милиона години, когато морето покривало земите край Кърджали. Когато морето се оттеглило, скалите изплували на повърхността и били изложени на влиянието на слънце, дъжд и вятър, така се изваяли и формите, които днес наричаме Каменната сватба.
Скалните образувания достигат височина до 10 м и са разположени на площ от 50 декара.
 
Легендата
Момък от село Землен залюбил девойка от съседно село. Силната им любов не останала скрита. Девойка била с очи, които светели като сапфири, през забрадката, която покривала лицето и.
Дните се нижели един, подир друг, а момъкът тъгувал за своята любима, за сините изумрудени очи, които откраднали сърцето му. Бащата виждал, че синът му страда и решил да отиде до съседното селото и да откупи девойката.
Взел бащата едно гърне, пълно с жълтици и тръгнал, не след дълго стигнал, открил къщата на девойката със сапфирените очи и успял да я откупи.
 
Вдигнала се голяма сватба, цялото село се събрало и тръгнало на празнично шествие за Зимзелен. Пеели и свирели сватбарите, танцували и се забавлявали.
Изведнъж задухал вятър и отвял булото, което покривало лицето на булката. Щом лицето и се открило, свекър и онемял от неземната красота, нечестиви мисли започнали да го обземат. В този миг сякаш гръм ударил и всички сватбари се вкаменили, само младоженеца останал. Бил ужасен, а сълзи от мъка се стичали по бузите му, замолил природата, да бъде и той вкаменен.
Не след дълго молбата му била чута, вкаменил се момъка застанал точно до своята любима, а в краката му останала малка локва от сълзи, която и до днес напомня за любовта на двама млади.
 
Ако решите да посетите Каменната сватба, не забравяйте да посетите и манастира “Свето Успение Богородично”, един от малкото новопостроени манастири в България. Той е построен по инициатива на отец Боян Саръев със средства на дарители.
В съня на Боян Саръев, дошла Св. Богородица, дала му наставления да изгради манастир и му казала, че водата от извора ще лекува всякакви страдания.
През 2000 год. отеца се захваща за работа и с помощ успява. Към манастира е създаден и приют за хора без дом. А всяка събота и неделя се провежда неделно училище.
В двора на манастира се намира и параклисът “Животоприемний източник”, построен е около кладенеца, за който Божията майка казва, че е благословен и лечебен.