Философия на любовта
 
Потоците се вливат в реката,
реките пък моретата намират,
а ветровете горе в небесата
във сладостно вълнение се сбират.
И всички те се търсят и обичат,
от обич няма кой да ги лиши.
Душите на нещата се привличат –
защо не нашите души?
Виж как върхът целува синевата,
вълна вълната гони и прегръща;
прокълнато е цветето, когато,
на любовта на брат си не отвръща.
И милва слънцето земята росна,
до океана месецът трепти.
Но всички тия ласки за какво са,
ако не ме целуваш ти?  П. Б. Шели, 1820
 
Световният ден на поезията се отбелязва от 1999 година насам.  Решението  е взето на 30-ата сесия на Генералната конференция на Организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО). Тя е проведена  26 октомври – 17 ноември 1999 г. в Париж.  Целта на празника е да популяризира четенето, писането и публикуването на поезия по света.