Експозицията „Натюрморти” е изцяло съсредоточена върху един жанр. В нея е представена колекция от живописни творби с по-лирично звучене, поради силното женско присъствие и по-интимната специфика на натюрморта. Преобладава класическата обективност, допълнена с постановките в традиционния учебно-академичен стил и творби с по-модерна образност. Показания времеви диапазон е широк. Най-ранните произведения са от края на 20-те години на ХХ в., преобладаващата част са от 30-те и 40-те, а единици са от 80-те и края на ХХ в. Изложбата е обогатена с включването на повече или по-малко известни имена, както и от разнообразието на художествени възгледи. Изненада е появата на произведения от Цана Иванова-Бояджиева и Пьотр Стоянов, а останалите имена са познати в цялостната работа на галерията: Елисавета Консулова-Вазова, Славка Денева, Анна Петрова, Тодорка Бурова, Асен Василиев, Страхил Титиринов, Борис Шаров, Светлин Русев, Евгени Бугаев, Христо Форев и др.
 
Открояват се три натюрморта на Елисавета Консулова – Вазова от началото на 30-те години на ХХ в. „Балансираните композиции улавят танца на светлината в полутъмни затворени пространства. Богатата живописна материя изобилства от сложни живописни тонове, които вплитат в сянката светли отблясъци. Тежест и плътност се сливат в наситена пастьозна маса“
 
Двустранният натюрморт на Славка Денева препраща към натюрморта „Златни рибки” на Матис. „Вдъхновението е помогнало за създаване на оригинална авторова интерпретация. Аквариумът се превръща в свеж композиционен акцент, с активно зелено и оранжево за рибките. Тази най-разпознаваема част има сложно перспективно завъртане и гледна точка отгоре.“
 
Тук е и тънката естетика на сложните тъмнокеремидени цветове в ненатрапчивия мотив на Анна Петрова, автор, който остава в сянката на своя именит съпруг Илия Петров.
 
Издрасканата в графитено-черно основа в композиция откроява вазата на Светлин Русев. А маслената живопис в творбата на Иван Филчев напомня акварел, заради велатурния (техника за създаване на маслена живопис, която се характеризира с гладко нанесени слоеве, боята е по-разредена, тоновете са смесени по-плавно) начин на работа. Творбата на Асен Василиев с макове и маргарити в стъклена ваза респектиращо напомнят на натюрморт на стар майстор от северната школа.
 
Платната с плодове и керамични съдове на Христо Форев и неженят натюрморт с пролетни полски цветя на Тодорка Бурова, очароващи с нежната гама на светлите тонове, също привличат зрителския поглед.